Dinţii se pot caria chiar şi la copiii mai mici de doi ani. Aşa numitele carii de biberon apar din cauza obiceiurile alimentare nesănătoase la vârsta copilăriei. Cei mici folosesc timp îndelungat biberonul cu lapte sau alte lichide dulci, inclusiv pe timpul nopţii. Astfel, sunt afectaţi grav dinţii din faţă. Cum se pot evita aceste suferinţe şi cum se tratează, explică medicul dentist Floriana Tudorache.

Embed:

Caria de biberon este oformăseverăde carie,cauzatăînprincipal de obiceiurile alimentare nesănătoaselavârstacopilăriei: administrarea biberonului cu laptesaualte lichide dulci pe timpul nopţii.Aceastăformăde carie afecteazăînspecial dinţii frontali superioriaicopiilor, chiar delavârste mici, explică medicul dentist.

Cum apare caria de biberon

Ceamaifrecventăcauzăa cariei de biberon este alimentaţia cu lapteînbiberon pe timpul nopţii.Întimpul somnului cantitatea desalivăscade, iar laptele, fie îndulcit, fiecaatare, rămâne pesuprafaţadinţilor, cauzând cariadentară. Acelaşi efect îl vom aveaşidacăvom înlocui laptele din biberon cusucde fructesaualte lichide îndulcite (ceai cuzahăr, ceai cu miere, siropuri, etc). Chiarşilaptele matern este cariogen,dacăcopilul este alăptatpestevârstade un an,înspecial pe timpul nopţii, spune Floriana Tudorache.

Cumse tratează caria de biberon

Ideal estesăprevenim apariţia acestei forme de carie, care este foarte de greu de tratat,maialeslacopiii devârstamică. Prevenţia esterealizatăînprimulrândprin informarea părinţilorasupraregulilor deigienăşialimentaţiecorectăşiasupra obiceiurilor nesănătoase ce trebuiesc evitate. De aceeasuntimporatante vizitelelamedicul pedodontîncădelaapariţia primilor dinţi de lapte.

Cum se poate preveni apariţia cariei de biberon

„Odată cu apariţia dinţilor de lapteşidiversificarea alimentaţiei trebuiesărenunţaţilaalăptarea pe timpul nopţii, lasânsaucu biberonul. Nu este recomandatcabebeluşulsăadoarmă cu biberonul, darînsituaţiaîncare acest lucru nu poate fi evitat, acesta nu trebuiesăconţină altceva decâtapă, suntinterzise laptelesaulichidele îndulcite. Este indicatsăse evite admninistrarea cu biberonul asucuriloracide, sucuriledin citricesaumere. Este preferabilcasucuriledin fructesăfie administrate cu cănuţăsaucu ligurita,întimpulmeselor”, afirmă medicul dentist, Floriana Tudorache.

Urmăreşte Digi24.ro şi pe FACEBOOK şi TWITTER!

COMENTEAZA!