Sari la conținut

Cum se poate organiza şi la ce ajută o asociaţie de proprietari

Asociaţiile de proprietari se constituie prin hotărârea a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor.

Proprietatea trebuie înregistrată în registrele de carte funciară. Urmează legalizarea statutului şi depunerea actelor de înregistrare a asociaţiei la judecătorie pentru obţinerea sentinţei judecătoreşti de înfiinţare.

Pașii următori sunt deschiderea unui cont în bancă, înregistrarea asociaţiei la administraţia financiară și încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi: apă, gaz, electricitate.

Pentru înfiinţarea unei asociaţii de proprietari pentru tot blocul sunt necesare următoarele acte: două cereri-tip, statutul asociaţiei de proprietari, actul constitutive, acordul de asociere, procesul-verbal al adunării generale de constituire şi copie după actul de înscriere în Cartea Funciară a clădirii. Toate actele trebuie semnate de fiecare membru al asociaţiei.