(P) Votează pentru copii! Ei au nevoie mai mult ca oricând de votul tău

voteaza pentru copii_main photo

Organizația Salvați Copiii, prin platforma www.voteazapentrucopii.ro, oferă concluziile sale despre programele politice celor interesați să participe la vot pe 6 decembrie.

În România, peste 1.000.000 de copii se află în risc de sărăcie și excluziune socială și nu au beneficiat de educație de calitate în timpul pandemiei1, iar 45.000 dintre ei abandonează anual școala, în timp ce șase nou-născuți dintr-o mie mor înainte de a împlini un an. Cu toate acestea, garantarea drepturilor copilului, prin protecție împotriva oricăror forme de abuz, prin asigurarea educației de calitate și acces la servicii medicale moderne și acces la servicii sociale de calitate, nu constituie preocuparea fundamentală a unora dintre programelor de guvernare pe care partidele politice le-a anunțat pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.

În viziunea Salvați Copiii, unul din criteriile esențiale ale opțiunii politice exprimate prin vot ar trebui să fie modul în care partidele își elaborează obiectivele cu privire la respectarea drepturilor copilului, capacitatea lor de a înțelege problemele cu care se confruntă copiii și părinții și voința politică de a formula soluții pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de calitate în educație, sănătate și protecție socială.

Cei care doresc să devină parlamentari trebuie să facă dovada interesului lor pentru copii, pentru educația, sănătatea și siguranța lor. Reamintim candidaților la aceste alegeri că cel mai important act normativ, Constituția României, îi obligă să asigure copiilor un regim special de protecție și asistență în realizarea drepturilor lor. Acesta ar trebui să fie principalul criteriul de integritate morală și de eficiență al activității lor politice”, spune Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv – Salvați Copiii România.

Salvați Copiii a analizat programele politice a șase partide cotate cu șanse de a obține mandate în Parlamentul României. Concluziile generale ale analizei noastre sunt următoarele: între programele politice, există diferențe uriașe cu privire la atenția acordată copiilor și drepturilor lor; nici un program nu a fost elaborat prin consultarea copiilor și nu integrează, într-un capitol separat, măsurile destinate copiilor; lipsește preocuparea pentru inițierea procesului de stabilire a unui buget al copilului separat de cel al adulților, pentru a evidenția investițiile și natura cheltuielilor și pentru a încuraja procesul de transparență; reproducând promisiunile neconcretizate ale alegerilor parlamentare din trecut, unele partide propun aproape exclusiv prestații și beneficii financiare în detrimentul evaluării și creșterii calității serviciilor de protecție socială, educație și sănătate.

3 MĂSURI IMPORTANTE PROPUSE DE PARTIDE:

Partidul Național Liberal

Modernizarea şi reabilitarea a 2.488 de unități școlare (cost estimat 6,046 mld. lei), care să asigure condiții optime de studiu, cât şi construirea unor noi spaţii de învăţământ.

Generalizarea treptată a cuprinderii copiilor de 5, 4 și 3 ani în învățământul preșcolar până în anul 2025 și finanțarea construcției unui număr de 180 grădinițe cu program prelungit sau săptămânal.

Dintre măsurile specifice privind educația: generalizarea etapizată a programului „o masă caldă în școli pentru toți copiii din medii defavorizate”, un consilier școlar la 400 de elevi, o masă caldă în școli pentru toți copiii din medii defavorizate.

Alianța USR PLUS

Asigurarea accesului universal la îngrijire antenatală și a serviciilor medicale la naștere pentru mamă și copil prin dezvoltarea asistenței medicale pentru gravide, nou-născuți, mame și copii prin pachete gratuite, extinderea rețelei de moașe și doule, creșterea acoperirii vaccinale etc.

Susținerea educației preșcolare și școlare de calitate, echitabilă, incluzivă și accesibilă, pentru toți copiii din România, inclusiv educație pentru sănătate și acces la servicii medicale în școli, un consilier școlar la 500 de copii.

Creșterea etapizată a finanțării, până la 6% din PIB alocate educației și mutarea puterii de decizie asupra alocării bugetului de la nivel central și politic, la nivelul școlii.

Partidul Social Democrat

Înființarea școlilor cu program prelungit până la ora 16:00 și posibilitatea de a servi o masă caldă și de a participa la activități remediale și extracurriculare la decizia școlii, în funcție de specificul comunității.

Stimularea natalității și sprijin pentru educația timpurie prin introducerea de bonificații la pensie pentru mame, majorarea indemnizației de creștere a copilului, acordarea de vouchere pentru creșe până la intrarea copilului în grupa mică de la grădiniță etc.

Introducerea unei „burse de asistență socială” de 1.000 RON/lunar, doar pentru copiii care provin din sistemul de protecție, instituționalizați, cu condiția înscrierii într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat.

Pro România

Creșterea numărului de specialiști din serviciile de protecție și asistență socială care lucrează cu grupurile vulnerabile.

Crearea creșelor la angajator pentru susținerea femeilor care se întorc la locul de muncă după ce au născut și acordarea unui trusou pentru bebeluși tinerelor mame care se duc la control medical înainte să nască, după modelul finlandez.

Descentralizarea sistemului de învățământ preuniversitar și consolidarea autonomiei universitare, inclusiv la nivel financiar - rolul central trebuie să aparțină școlii.

Partidul Mișcarea Populară

Creșterea atractivităţii carierei didactice printr-o formare de calitate și susținerea inovațiilor pedagogice.

Refacerea învățământului profesional.

Ameliorarea acceptării sociale și o evoluție favorabilă în viață a copiilor cu dizabilități.

Uniunea Democrată Maghiară din România

Includerea în bugetul de stat, începând cu anul 2021 a cheltuielilor cu finanțarea de bază pentru învățământul antepreșcolar, în baza și în limitele costului standard per antepreşcolar.

Asigurarea finanțării pe o scară largă a Programului „Școala după școală”, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, respectând și dreptul la nutriție sănătoasă a copilului, prin asigurarea de masă caldă.

Definirea urgentă a Pachetului Minim de Servicii sociale și finanțarea sistemului național de asistență socială.

CÂTEVA ASPECTE CRITICE ALE PROGRAMELOR POLITICE:

Partidul Național Liberal

Nu conține măsuri de evaluare a sistemului educațional și de sănătate pentru a asigura investițiile necesare din perspectiva drepturilor copilului.

Deși sunt prevăzute construirea de spitale județene (25) și orășenești (110), programul nu-și propune modernizarea maternităților și nu precizează câte dintre aceste spitale sunt pediatrice sau vor avea secții de pediatrie.

Alianța USR PLUS

Asigurarea dreptului la participare al copiilor în procesele decizionale care-i privesc în mod direct nu constituie un obiectiv politic, lipsind măsurile de extindere a reprezentării lor în consiliile de administrație ale școlilor și a participării lor în evaluarea cadrelor didactice, consultarea sistematică a copiilor de către autoritățile centrale și locale și susținerea formelor de reprezentare civică a copiilor și elevilor.

Programul politic, în aspectele care privesc drepturile copilului, nu are la bază consultarea cu copiii.

Partidul Social Democrat

Nu oferă o evaluare a impactului guvernării PSD (2017-2019) în viața copiilor.

În domeniul educației, măsurile generale nu urmăresc creșterea alocării bugetare la 6% din PIB (conform Legii educației naționale) și nu sunt însoțite de obiective specifice, termene de realizare ori previziuni cu privire la rezultatele ori impactul lor asupra educației copiilor.

Pro România

Programul conține, cu puține excepții, obiective generale, al căror impact e greu de măsurat și nu se raportează specific la problemele actuale din educație și sănătate.

Asigurarea dreptului la participare al copiilor în procesele decizionale care-i privesc în mod direct nu constituie un obiectiv politic.

Partidul Mișcarea Populară

Necunoașterea cauzelor sociale, economice și financiare ale lipsei calității și echității în educația preuniversitară, care, în viziunea PMP, s-ar explica prin tolerarea copiatului, chiulului și indisciplinei în școli.

Nu există măsuri pentru îngrijirea gravidei, mamei și nou-născutului și nici pentru îngrijirea și educația timpurie a copiilor, educația preșcolară și ciclul primar.

Uniunea Democrată Maghiară din România

Programul politic nu integrează, într-un capitol separat, problematica drepturilor copilului, nu este rezultatul unor consultări cu copiii, iar asigurarea dreptului la participare al copiilor în procesele decizionale care-i privesc în mod direct nu constituie un obiectiv politic.

Nu include creșterea investițiilor în domeniul sănătății și educației pentru copii și nici refacerea sistemului de medicină școlară.

CE PROPUNE VIZITATORILOR PLATFORMA www.voteazapentrucopii.ro?

Prin intermediul platformei www.voteazapentrucopii.ro, Salvați Copiii pune la dispoziția viitorilor alegători români care vor participa la scrutinul din 11 decembrie 2016, informații despre programele partidelor politice din perspectiva interesului manifestat față de drepturile copilului la protecție socială, educație de calitate și sănătate, oferind și posibilitatea de a evalua cu note de la 1 la 10 calitatea acestor angajamente politice.

De asemenea, Salvați Copiii invită vizitatorii platformei la completarea unui sondaj de opinie cu privire la implicarea partidelor politice în respectarea drepturilor copiilor în ultimii 4 ani. Rezultatele acestui sondaj vor fi transmise noilor aleși în Parlamentul României, iar Salvați Copiii va solicita periodic senatorilor și deputaților respectarea angajamentelor lor din campania electorală.

PROBLEME GRAVE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPIII ȘI PĂRINȚII LOR ȘI PE CARE VIITORII PARLAMENTARII AR TREBUI SĂ LE IA ÎN CONSIDERARE

1.200.000 de copii (35,8%) se aflau, în 2019, în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar ca urmare a actualei criză sanitară, previziunile la nivel european și global indică o creștere cu procente între 5 și 15 la sută.2

Doar 1 copil din 1000 de copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială ajunge la performanțe de top în lectură și exprimare.3

275.000 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani) nu mergeau la școală, iar abandonul școlar înregistrează anual cifra de 45.000 de copii din ciclurile primar, gimnazial și liceal.4

41% dintre elevii români din sistemul educațional se plasează în aria analfabetismului funcțional, iar 46,6% și, respectiv, 43,9% nu pot rezolva calcule matematice simple, iar cunoștințele lor limitate despre societate, viață și lumea fizică devin un obstacol în pregătirea lor profesională elementară.5

Mortalitatea infantilă rămâne un capitol sumbru pentru România, plasând țara noastră, după 13 ani de integrare europeană, încă pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalității infantile aproape dublă (6,2 ‰) față de media de 3,5‰.

Aproape un sfert (23%) dintre mamele sub 18 ani din Uniunea Europeană trăiesc în România unde, în 2019, s-au înregistrat 700 de nașteri la minore sub 15 ani și 16.831 de nașteri la adolescentele cu vârste între 15-19 ani.6

Aproximativ 550 de comune mici (47%) cu mai puțin de 2.000 de locuitori și 200 dintre comunele mari (18%) cu 5.000 de locuitori sau mai mulți nu au servicii publice de asistență socială.7

În timpul pandemiei, 36% dintre familii dezavantajate economic nu au putut procura produse sau alimente de strictă necesitate în timpul crizei sanitare, fiind direct afectați peste 500.000 de copii.8

Despre Organizația Salvați Copiii: 30 de ani

De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiulcopilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socialăesențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În trei decenii deactivitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinireacopiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurareainteresului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așafel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizareacopiilor.

Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale acompaniilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al SavetheChildren, cea mai mare organizațieindependentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe înpeste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire,educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiiisunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

2 EUROSTAT 2019.

3 OECD Programme for International Student Assessment (PISA) - https://www.oecd.org

4 Institutul Național de Statistică, date prelucrate.

5 Deși au putut citi un text, copiii nu au înțeles conținutul, ceea ce corespunde nivelului cel mai scăzut de performanță, nivelul 1. Vezi PISA 2018 Results : https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf

6 Institutul Național de Statistică, date semidefinitive.

7 Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei

2015-2020 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/SF_BancaMondiala_RO_web.pdf , p. 122.

8 Pentru date suplimentare privind dificultățile cu care s-au confruntat copiii și familiile lor, vă rugăm să consultați anchetele sociologice derulate de Salvați Copiii în acest an la linkul https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-multe/publicatii . De asemenea, Raportul comprehensiv cu privire la respectarea drepturilor copilului reprezintă o sursă completă atât pentru public, cât mai ales pentru viitorii decidenți politici.

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate