Sari la conținut

Actele necesare pentru indemnizația de creștere a copilului

În cazul în care părinţii mai au copii născuţi după 1 ianuarie 2006, trebuie depuse şi copii după certificatele acestora. Se adaugă o adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă că solicitantul indemnizaţiei a realizat venituri supuse impozitului şi o adeverință cu stagiul de cotizare, eliberată de Casa de Pensii.

De la dosar nu trebuie să lipsească declaraţia celuilalt părinte că nu işi ia concendiu de îngrijire a copilului. Concediul pentru creşterea copilului se poate acorda până când acesta împlineşte un an, doi sau chiar trei, în cazul unui copil cu handicap. În cazul în care se optează pentru indemnizaţie de creştere până la împlinirea vârstei de un an, părintele va primi lunar 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii, dar nu mai puţin de 600 de lei şi nu mai mult de 3.400 de lei.

Pentru concendiul de până la doi ani, indemnizaţia oferită de stat este de maxim 1.200 de lei. Astăzi în Camera Deputaților urmează să fie dezbătute două proiecte de lege privind indemnizația pentru creșterea copilului. Primul prevede ca indemnizația pentru primul an să primească maxim 3.400 de lei, iar în al doilea maxim 1.200 de lei. Cel de-al doilea proiect prevede ca indemnizația să fie de maxim 3.400 de ani pentru ambii ani de concediu pentru creșterea copilului. 

Opţiunea între cele două variante de acordare a indemnizaţiei se face în momentul depunerii dosarului. Dosarul se depune, după caz, la Primărie sau la Direcţiile de Asistenţă Socială, imediat după terminarea concediului de maternitate, iar soluţionarea lui poate dura chiar şi două luni. 

Acte necesare

 -cerere

-actele de identitate ale părinţilor

-certificat de naştere copil / pentru toţi copiii născuţi după 2006

- certificat de căsătorie sau livret de familie

-adeverinţă eliberată de angajator

-adeverință eliberată de Casa de Pensii

-declaraţia celuilalt părinte