Sari la conținut

Decizia Guvernului privind donațiile pentru "Cuminţenia Pământului"

Banii donați pentru ca statul român să cumpere opera lui Brâncuși, Cumințenia Pământului, vor fi returnați. Un an are la dispoziție statul pentru a returna aceste donații. 

160610_cumintenia_015_INQUAM_Octav_Ganea_resize

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Actualizare. Banii vor fi restituiți până la sfârșitul lunii decembrie 2017 din contul deschis la trezoreria statului.

”Guvernul a stabilit printr-o hotărâre mecanismul de restituire a acestor donaţii în condiţiile în care OUG 10 din 2016 prevede faptul că, în situaţia în care statul român nu dobândeşte dreptul de proprietate liber până la 31 octombrie 2016, sumele colectate se restituie donatorilor”, a declarat Liviu Iolu.

El a precizat că hotărârea adoptată de Guvern stabileşte condiţiile, etapele şi termenele pentru procedura de restituire a donaţiilor, precum şi modelul cererii de restituire şi, de asemenea, reglementează modalitatea de suportare a comisioanelor, precum şi a diferenţelor de curs valutar aferente restituirii donaţiilor, care vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii.

”Sumele colectate în lei vor fi restituite pe bază de ordin de plată din contul de disponibilităţi deschis de Ministerul Culturii la Trezoreria Statului şi/sau din conturile în lei deschise la instituţiile de credit. Sumele colectate în valută vor fi restituite pe bază de ordin de plată din conturile în valută deschise de Ministerul Culturii la instituţiile de credit”, a arătat Iolu.

Totodată, sunt stabilite mecanismele de restituire a donaţiilor făcute prin intermediul companiilor de telefonie mobilă.

Astfel, pentru restituirea sumelor încasate din SMS-uri şi din numerele liniilor de telefonie fixă, Ministerul Culturii va încheia acorduri scrise cu cei patru operatori de telefonie mobilă şi cu integratorul tehnic, întrucât operatorii de telefonie mobilă au fluxuri diferite de decontare a sumelor, ceea ce presupune termene diferite de încasare efectivă a banilor şi transferul lor în conturile Ministerului Culturii. 

De asemenea, în cazul sumelor de bani provenind din SMS-uri şi din numerele liniilor de telefonie fixă neîncasate până la data de 31 ianuarie 2017, nu vor mai fi transferate către Ministerul Culturii, urmând a fi returnate către donatori direct de către operatorii de telefonie mobilă. Returnarea se va face în baza unei liste pe care Ministerul Culturii o va primi de la operatorii de telefonie mobilă şi de la integratorul tehnic, listă care va cuprinde numărul de telefon de la care a fost făcută donaţia prin SMS şi data tranzacţiei donaţiei prin SMS.

”Pentru donaţiile provenite prin SMS, cursul valutar la care se calculează şi se face returnarea sumei către donatorul final este cel din data rectificării pe factură/bonusarea la numărul de telefon în cazul cartelei prepaid”, a mai afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Pentru situaţia donatorilor care nu pot fi identificaţi - spre exemplu, în cazul donaţiilor efectuate în numerar la ghişeele băncilor sau prin intermediul automatelor bancare care acceptă numerar pentru efectuarea unei plăţi, donaţiile efectuate prin cartele prepaid care au expirat -  se prevede posibilitatea ca aceştia să depună la Ministerul Culturii, inclusiv prin poşta electronică, o cerere de restituire a sumelor, conform modelului prevăzut în anexa Hotărârii de Guvern. Cererea poate fi depusă până la data de 31 octombrie 2017.

Potrivit Executivului, cererea de restituire va fi însoţită de copii ale documentelor de plată ale solicitanţilor şi trebuie să conţină următoarele elemente: denumirea solicitantului; codul de înregistrare fiscală / CNP; domiciliul solicitantului; suma solicitată la restituire; codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea; banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei; documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate în original; numărul de telefon la care poate fi contactat şi numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz.

Ministerul Culturii verifică respectarea tuturor obligaţiilor pentru efectuarea plăţii, urmând ca în termen de 60 de zile de la depunerea cererii să fie restituite sumele donate.

Ministerul Culturii va comunica public pe pagina proprie de internet şi pe pagina Guvernului, precum şi pe alte căi mediatice calendarul restituirii sumelor donate, pe etape şi pe categorii de donatori.

De asemenea, este reglementată şi situaţia persoanelor fizice sau juridice care au făcut donaţii şi nu doresc restituirea acestora. Aceste persoane îşi pot exprima opţiunea, în mod expres, în scris, către Ministerul Culturii, până la data de 31 martie 2017.

Sumele donate pentru care persoanele fizice sau juridice şi-au exprimat opţiunea de renunţare la restituire sau pentru care donatorii nu au putut fi identificaţi indiferent de modalitatea de colectare sau care nu au putut face dovada donaţiei, până la 31 decembrie 2017, se fac venituri la bugetul de stat.

Donaţiile încasate prin intermediul persoanelor juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu care Ministerul Culturii a încheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, pot fi restituite în mod direct donatorilor fie de către aceste persoane juridice, pe baza acordului încheiat cu Ministerul Culturii, fie în mod direct de către Ministerul Culturii.

Comisioanele precum şi diferenţele de curs valutar aferente restituirii donaţiilor, indiferent de mijlocul prin care acestea au fost colectate, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii. 

La campania publică pentru achiziţionarea operei sculptorului Constantin Brâncuşi au participat peste 100.000 de donatori, fiind colectată suma de 1.273.668 euro.


 

Guvernul stabileşte, astăzi, în ultima şedinţă din acest an, procedura de restituire a donaţiilor pentru Cuminţenia Pământului, sculptura lui Constantin Brâncuşi.

Aproape 100.000 de oameni au donat bani pentru achiziționarea operei lui Brâncuși, strângându-se aproximativ 1,2 milioane de euro.

Banii strânși trebuie restituiți donatorilor până la sfârșitul anului 2017, potrivit unui act normativ.

Din suma totală, aproximativ 145.000 de euro au fost donați prin sms. În cazul în care nu au fost transferați către Ministerul Culturii, banii urmează să fie returnați operatorilor care îi vor da mai departe clienților, potrivit actului normativ.

În cazul celor care nu vor depune cereri pentru recuperarea donațiilor sau care nu vor fi identificați, acele sume vor ajunge la bugetul de stat.