Sari la conținut

Mai puţini bani pentru energie

Obiectivul principal al "Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 - 2020" îl constituie asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea necesarului de energie pe termen mediu şi lung, la un preţ accesibil, în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare. Pentru a îndeplini acest obiectiv trebuie dezvoltat sectorul energetic românesc, care necesită o politică energetică echilibrată.

Mirela Culcea, reprezentant APM Galaţi: „O stabilitate economică şi securitatea aprovizionării în condiţiile de incertitudine a preţului resurselor energetice pe piaţa internaţională, datorită creşterii continue a cererii de energie şi de asemenea protecţia mediului, prin introducerea de noi tehnologii pentru producţia şi consumul de energie cu impact redus asupra mediului."

În ceea ce priveşte construirea în judeţul Galaţi de turbine eoliene, numărul lor este mult mai redus faţă de numărul solicitărilor ajunse la Agenţia pentru Protecţia Mediului. Au fost depuse 84 solicitări de acord de mediu pentru dezvoltarea unor proiecte cu un număr total de 898 turbine eoliene. Din acestea, s-a construit doar 75, pentru care agenţia din Galaţi a emis autorizaţii de mediu.

Mirela Culcea, reprezentant APM Galaţi: „Cel mai mare parc de turbine eoliene autorizat este cel dezvolatat în comuna Corni şi este format din 35 de turbine. Zonele cu densitatea cea mai mare de turbine eoliene autorizate se află în comunele Corni şi Băleni."

Referitor la parcurile fotovoltaice, la Galaţi au fost depuse 13 solicitări cu un număr total de 309.465 celule fotovoltaice.

Mirela Culcea, reprezentant APM Galaţi: „Dintre acestea, s-au construit efectiv un număr de 6.564 celule fotovoltaice, pentru care am şi emis autorizaţii de mediu. Iar cel mai mare parc este cel dezvoltat în comuna Scânteieşti, format din 5.184 celule."

Strategia Energetică propune, faţă de varianta din 2007, o reducere a consumului de energie electrică, precum şi o contribuţie mai mare a surselor regenerabile.

Strategia energetică va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici energie - mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate şi de România.

Reporter: Mihaela Brazdeş
Operator: Marian Munteanu