Sari la conținut

Condiţiile pentru înscrierea la Universitatea din Oradea şi actele necesare

Cei care vor să se înscrie trebuie să achite o taxă în valoare de 150 de lei, iar dacă vor fi admişi vor mai plăti o sută de lei pentru înmatriculare. Străinii care aleg universitatea din Oradea vor plăti 150 de euro pentru procesarea dosarului.

- Taxa pentru depunerea dosarului: 150 de lei
- Taxa de înmatriculare: 100 de lei
- Taxa pentru străini: 150 de euro

Pe lângă copiile legalizate ale buletinului și ale certificatului de naștere, candidații vor depune la dosar diploma de Bacalaureat sau adeverința eliberată de liceul absolvit și o adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru a urma cursurile facultății.

- copie legalizată a cărţii de identitate
- copie legalizată a certificatului de naştere
- adeverinţă care atestă nota de la Bacalaureat
- adeverinţă de la medicul de familie

Faţă de anul trecut, taxele de studii s-au majorat la toate facultățile. Ele sunt cuprinse între 2100 de lei, pentru studenții de la biologie, chimie şi informatică și 18 mii de lei pentru cei care studiază medicina în limba engleză.
Universitatea din Oradea are din acest an trei specializări noi. Este vorba de Grafică la Facultatea de Arte Vizuale, Ştiinţa Mediului la Facultatea de Geografie, iar Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionare Personalului Didactic a înfiinţat o nouă specializare post universitară, Management Educaţional.

redactor: Bogdan Băcilă