Sari la conținut

Episcopia Romano-Catolică din Oradea, precizări despre fostul Palat al Finanțelor: "imobilul construit pe terenul Ordinului a fost naţionalizat de la Ordinul Mizericordian"

Digi24 Oradea: Cum apreciaţi această sentinţă? Vă aşteptaţi la acest verdict favorabil, având în vedere decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din decembrie 2014, care dispunea rejudecarea procesului?

Episcopia Romano-Catolică de Oradea: În legătură cu procesul la care faceţi referire - având ca obiect retrocedarea imobilululi cunoscut sub denumirea fosta Policlinică Mare (fost Palat al Finanţelor), după decizia de retrocedare emisă de Comisia Specială de Retrocedare în martie 2012, Consiliul Judeţean Bihor a procedat la contestarea acestei decizii. Prima contestare formulată în anul 2012 a fost respinsă de Curtea de Apel Oradea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispunând apoi rejudecarea cauzei. Subliniem faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus rejudecarea cauzei pentru a se suplimenta probațiunea și a se verifica de către instanța de fond toate susținerile (noi) ale Consiliului Județean Bihor, din faza de recurs, fără însă ca (...) să se pronunțe cu valoare de autoritate de lucru judecat privitor la vreuna dintre susținerile Consiliului Județean Bihor din recurs.

Digi24 Oradea: Există documente suplimentare pe care ordinul călugăresc al mizericordienilor le va pune la dispozitia Justiţiei în acest proces?

Episcopia Romano-Catolică de Oradea: În această fază de rejudecare a fondului pricinii, la Curtea de Apel Piteşti, în 6 aprilie 2016, se respinge pentru a doua oră contestaţia formulată de către Consiliul Judeţean Bihor, soluţia nefiind irevocabilă. Pe baza documentelor din dosar era de aşteptat o decizie de acest fel, dosarul cauzei cuprinzând date şi documente concrete care atestă că imobilul construit pe terenul Ordinului a fost naţionalizat de la Ordinul Mizericordian. Subliniem faptul că în speță, în faza de rejudecare, Consiliul Județean Bihor nu a probat în niciun fel susținerile cu privire la faptul că această clădire ar fi fost construită de statul maghiar între anii 1899 şi 1900, pe un teren expropriat de la călugării mizericordieni. Dosarul cuprinde deja documentele justificative pe care Ordinul Mizericordian, prin Episcopia Romano-Catolică, le-a depus în susținerea cererii de retrocedare.

Digi24 Oradea: În cazul în care ordinul va avea câştig de cauză, care va fi soarta acestei clădiri ajunse într-o stare avansată de degradare?

Episcopia Romano-Catolică de Oradea: De la prima contestaţie a deciziei de retrocedare (în 2012) au trecut deja patru ani, timp în care acest imobil s-a deteriorat substanţial. Pe parcursul acestor patru ani au existat între părţi încercări de colaborare îndreptate spre salvarea acestui imobil. Din păcate, partea care a contestat această decizie nu a arătat deschidere în vederea găsirii unei soluţii prin care să fie salvată această clădire. Prin prelungirea procesului, starea clădirii continuă să se deterioreze, afectând totodată şi refuncţionalizarea imobilului.