Sari la conținut

Cursuri gratuite de asistenţi maternali. Solicitanţii pot depune cererile la sediile DGASPC din Timişoara sau Lugoj

Cei interesaţi îşi pot depune dosarele până în data de 13 februarie la registratura instituţiei, de pe strada Regina Maria nr.3 din Timişoara sau la sediul din Lugoj, de pe strada Făgetului nr. 158.

Sunt şi câteva condiţii de îndeplinit. Solicitanţii trebuie să treacă de evaluarea socială şi cea psihologică, apoi să urmeze un curs gratuit de 60 de ore. Participanţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 25-50 de ani, să aibă în folosinţă o locuinţă care să ofere condiţii optime pentru copiii care urmează să fie primiţi în plasament.

Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte sa devină asistent maternal profesionist. La cererea de evaluare vor fi anexate:
a) copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului;
b) o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
c) certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin;
d) certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
e) un document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosință asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;
f) declaraţie pe propria răspundere.

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele care:
- au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
- au fost decăzuţi din drepturile părintesti, sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
- suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs, precum şi formularele de înscriere, pot fi obţinute la Serviciile Management de Caz Zona I și Zona II din cadrul DGASPC – telefon 0256-490281, 494030, interioare 111 şi 180, respectiv, pentru zona Lugoj – 0256-336788.

Invitată să ofere detalii despre cursul de formare al asistenților maternali a fost, în această seară, Smaranda Marcu, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş  

Redactor: Carolina Voin
Editor web: Călin Țenche