Sari la conținut

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Cine poate cere anularea ALEGERILOR PREZIDENȚIALE 2014?

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin (16 noiembrie 2014), între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur, se precizează în legea fundamentală. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Rezultatul alegerilor pentru funcţia de preşedinte trebuie validat de Curtea Constituţională.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Care este diferența dintre buletinele de vot anulate și cele nule?

Buletinele de vot anulate sunt buletinele neîntrebuințate. Ele poartă pe diagonala primei pagini meniunea „ANULAT”, înscrisă de președintele biroului electoral al seciei de votare după încheierea procesului de votare. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Sunt nule următoarele categorii de buletine de vot:

buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;

buletinele de alt model decât cel legal aprobat;

buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”;

buletinele de vot la care ştampila cu menţiunea „VOTAT” este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. AFLĂ CARE ESTE SECȚIA TA DE VOTARE AICI

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Votul este valabil exprimat și în cazul în care:

deşi ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă;

tuşul s-a imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”;

ştampila a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi patrulater sau atât într-un patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater;

efectuarea de ştersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Sunt valabile procesele-verbale de constatare a rezultatelor într-o secție de votare dacă acestea nu sunt semnate de toți membrii biroului electoral?

Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează valabilitatea procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Care este rolul Autorităii Electorale Permanente după centralizarea datelor de către Biroul Electoral Central?

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. La sesizarea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și a candidaților independenți care participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului fiecărui tur de scrutin și însoțită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifica copiile de pe listele electorale permanente și tabelele utilizate în cadrul secțiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori la același tur de scrutin. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Care este rolul Curii Constituționale în stabilirea rezultatelor alegerilor?

Curtea Constituțională validează rezultatul fiecărui tur de scrutin, asigură publicarea rezultatului alegerilor în mass-media și în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin și validează rezultatul alegerilor pentru președintele ales.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidailor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situație, Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Cine poate cere anularea alegerilor prezidențiale?

Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Când începe campania electorală pentru al doilea tur de scrutin?

Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data când s-a adus la cunoștința publică ziua votării.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Cum poate verifica un alegător unde votează și dacă figurează în listele electorale permanente?