Răspunsurile companiilor farma. Doar 15 firme din peste 80 contactate au reacţionat

mdicamente

* „În afară de ceea ce este deja informație publică, nu avem alte comentarii de făcut pe această temă”, a fost răspunsul primit de la Vijay Palamadai, country manager la Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

* „Vă aducem la cunoștință că Bionorica România a îndeplinit toate formalitățile legale și a comunicat documentele și informațiile solicitate de ANMDM cu respectarea legislației în vigoare”, ne-au transmis reprezentanții Bionorica România.

* „În vederea unei documentări corecte a problematicii legate de sponsorizările oferite de către companiile din industria farmaceutică vă rugăm să vă adresați Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, autoritatea competentă în domeniu”, ne-a transmis Aura Dumitrescu, Regulatory Affairs and Drug Safety Manager la Chiesi România.

* „Colaborările și interacțiunile companiei Sanofi România cu profesioniștii din domeniul medical au respectat și respectă întotdeauna cele mai înalte standarde etice, fiind bazate pe corectitudine, responsabilitate și transparență. Respectăm deplin legislația în vigoare, locală și globală, și ne ghidăm permanent după un cod etic intern strict, pentru a asigura aplicarea unor practici comerciale responsabile. (…) Responsabilitatea medicului și a companiei sunt transparent prevăzute în contractul încheiat între cele două părți, în deplină conformitate cu legislația în vigoare. Subliniem că sprijinul acordat respectă în totalitate cadrul etic de respect al independenței actului medical. În acest sens menționăm că sponsorizarea unui eveniment sau participării profesioniştilor din domeniul sanitar la un eveniment nu trebuie să fie condiţionată de nicio obligaţie de a promova, prescrie, recomanda sau achiziţiona produsele companiei. (…) Colaborarea dintre companie şi profesioniştii din domeniul sanitar nu este în incompatibilitate cu exercitarea profesiei de medic. Doar printr-un parteneriat corect, transparent și pe termen lung între industria farmaceutică și comunitatea medicală sunt posibile progresele în managementul diverselor afecțiuni și în dezvoltarea de soluții inovatoare în beneficiul pacienților”, ne-au comunicat reprezentanții Sanofi-Aventis România.

* „Societatea noastră acordă o atenție sporită respectării cadrului legal aplicabil și ia toate măsurile necesare pentru a asigura acest lucru. Respectarea continuă a prevederilor legale este, în fapt, unul dintre criteriile esențiale pe care le avem în vedere atunci când ne desfășurăm activitatea (…) Compania noastră a susținut dintotdeauna pregătirea continuă a medicilor, cu respectarea condițiilor legale în vigoare și cu raportarea transparentă a finanțărilor”, este răspunsul lui Enrico Marchelli, general manager South Eastern Europe al RB (Reckitt Benckiser).

* „Bayer respectă legislația în vigoare de pe teritoriul României, precum și Codul de Etică al ARPIM (Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente - n.r.) și Codul de Transparență al ARPIM în toate interacțiunile sale cu profesioniștii din domeniul sănătății. Medicii care beneficiază de sponsorizare din partea Bayer nu au obligații față de companie, deoarece respectăm independența și integritatea profesională a acestora. Noi, la Bayer, suntem convinși că o colaborare strânsă cu profesioniștii din domeniul sănătății, precum și susținerea participării la evenimente de educație medicală continuă a acestora este soluția pentru a obține rezultate cât mai bune pentru pacienții care au nevoie de ajutor. De aceea susținem educația specialiștilor în cadrul manifestărilor științifice. Aceste evenimente contribuie la asigurarea accesului medicilor la ultimele noutăți din domeniul cercetării și inovației științifice, astfel asigurând premisele alegerii tratamentului potrivit fiecărui pacient. Bayer se concentrază pe dezvoltarea colaborării cu cei în legătură directă cu ariile terapeutice și de cercetare acoperite de noi. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt selectați în funcție de expertiza lor științifică și profesională. Relațiile profesionale cu aceștia în ariile terapeutice de dezvoltare ale Bayer oferă cunoștințe valoroase încă de la începutul procesului de cercetare, pe parcursul studiilor clinice și în cadrul evenimentelor de educație medicală continuă. Colaborarea este benefică pentru toți cei implicați, cu scopul final de a îmbunătăți ingrijirea pacienților. (…) Bayer respectă legislația în vigoare în România prin sprijinirea accesului la educație medicală a profesioniștilor din domeniul sănătății, fără a genera colaborări sau parteneriate cu obligații contractuale de muncă”, ne-au transmis și reprezentanții Bayer.

* „BOIRON România respectă prevederile legii sponsorizării și totodată se supune prevederilor Codului de Etică și Codului de Transparență ARPIM, care reglementează colaborarea dintre membrii ARPIM și profesioniștii din domeniul medical, precum și prevederile care fac referire la sponsorizare, conținute în Ghidul de Publicitate al ANMDM. Detaliile fiecărei sponsorizări care cuprind atât responsabilitatea companiilor farmaceutice, cât și responsabilitatea medicilor, sunt prevăzute în contractele care se încheie între companiile membre și profesioniștii din domeniul medical și sunt limitate strict la elementele care sunt permise de legea sponsorizării. Sunt anumite coordonate care se iau in considerare atunci când se răspunde pozitiv unei solicitări de sponsorizare transmise de către medic. Esențiale sunt expertiza medicului într-un anumit domeniu și calificările acestuia. Colaborarea dintre companie și profesioniștii din domeniul sanitar nu este în incompatibilitate cu exercitarea profesiei de medic. Medicii au, în general, acces restrâns la tratate sau la studii despre medicamente noi, ori la evenimente medicale în cadrul cărora se mediatizează noi descoperiri științifice. Companiile farmaceutice încearcă să acopere acest deficit punându-le medicilor la dispoziție informații despre produse noi sau facilitându-le accesul la diferite simpozioane de profil, în spiritul educației medicale continue”, au comunicat digi24.ro reprezentanții Boiron România.

* „Dialogul și cooperarea continue între profesioniștii din domeniul sănătății și industria farmaceutică reprezintă un element important în descoperirea și dezvoltarea de medicamente. Informații noi și de ultimă generație cu privire la boli, profilaxie și tratamente reprezintă o necesitate absolută pentru progresul medical permanent și pentru asigurarea de tratamente mai bune pacienților cu nevoi medicale nesatisfăcute. În calitate de producător de medicamente inovatoare, Lundbeck colaborează cu profesioniștii din domeniul sănătății, inclusiv în activități de cercetare și dezvoltare (cum ar fi în derularea de studii), pentru o înțelegere a produselor noastre și a modalității celei mai eficace de utilizare a acestora, precum și pentru a favoriza descoperirea și dezvoltarea de medicamente noi în beneficiul pacienților. Similar celorlaltor societăți, în mod obișnuit, Lundbeck remunerează profesioniștii din domeniul sănătății pentru eforturile depuse, de o manieră corespunzătoare cu valoarea de piață a serviciilor prestate și care este în conformitate deplină cu prevederile codurilor ARPIM si ale cadrului legislativ aplicabil, care stabilesc în mod clar natura, conținutul și amploarea posibilelor interacțiuni cu profesioniștii din domeniul sănătății”, ne-a comunicat Lundbeck România.

* „Suma oferită de GSK în 2014 sub forma sponsorizărilor, conform OMS 194/2015, a fost de aproximativ 755.000 euro, mare parte din aceasta (fiind acordată organizațiilor în domeniul medical pentru achiziționarea de echipamente medicale, dezvoltarea de inițiative educaționale în beneficiul a mii de pacienți, precum și pentru furnizarea de programe de instruire pentru cadrele medicale. Aceste informații au fost raportate autorităților de reglementare din România conform legislației în vigoare și pot fi consultate de către public. Sumele direcționate către profesioniști în domeniul medical au reprezentat 1% din totalul sponsorizărilor, iar scopul lor a fost acela de a susține participarea acestora la evenimente internaționale și a îi ajuta să obțină acces la informații esențiale pentru dezvoltarea lor continuă ca specialiști, ceea ce se traduce într-o îngrijire mai bună pentru pacienți. Aceste sponsorizări erau aferente unor acorduri încheiate în 2013. Începând din 2014, GSK România a fost singura companie farmaceutică din România și una dintre primele din cadrul Grupului GSK care a depășit cerințele privind publicarea transferurilor de valoare, implementând modificări cheie pentru industrie în ceea ce privește modelul de colaborare cu profesioniștii din domeniul sănătății și cu organizațiile din domeniul sănătății. Ca parte din aceste schimbări, la nivelul Grupului GSK s-a adoptat o decizie strategică de sistare a plăților de sponsorizări acordate în legătură cu participarea profesioniștilor din domeniul sănătății la congrese medicale și onorarii de conferențiere în toate țările în care Grupul GSK este prezent”, au transmis reprezentanții GSK România.

* „Interacţiunile şi colaborările companiei Pfizer România S.R.L cu personalul medical şi instituţiile medicale din România se desfăşoară în conformitate atât cu prevederile legislaţiei naţionale, cât şi cu prevederile codurilor de etică şi de transparenţă ale ARPIM (Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente) şi ale EFPIA (Federaţia Europeană a Industriilor şi Asociaţiilor Farmaceutice). (…) Codurile descriu şi definesc condiţiile ce trebuie îndeplinite în desfăşurarea activităţilor susţinute de către companiile membre, inclusiv a celor menţionate în cererea dumneavoastră”, ne-a mai transmis şi Pfizer România.

* Reprezentanţii companiei Angelini ne-au transmis un răspuns sec: „No comment”.

* "Compania GTS Solution a respectat cadrul legal privind sponsorizările medicale, declarând acțiunile din anul 2014 către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale conform Legii nr. 95/2006. Reprezentanții companiei GTS Solution au pus la dispoziția autorităților toate datele solicitate, formularele de sponsorizare fiind completate conform prevederilor legale. De altfel, aceste formulare sunt făcute publice pe site-ul ANMDM, modul de completare fiind conform legii si similar tuturor celorlalte companii farmaceutice", ne-a comunicat specialistul de PR al GTS Solution.

* "Compania respectă prevederile Legii sponsorizării și ale celorlalte legi aplicabile și totodată se acordă cu prevederile Codului de Etică și Codului de Transparență ARPIM care reglementează colaborarea dintre membrii ARPIM și profesioniștii din domeniul medical, precum și cu prevederile care fac referire la sponsorizare, conținute în Ghidul de Publicitate al ANMDM. (...) Detaliile fiecărei sponsorizări, care cuprind atât obligațiile și responsabilitatea companiilor farmaceutice, cât și cele ale persoanelor fizice sau juridice primitoare, sunt prevăzute in contractele care se încheie între părţi și sunt limitate la elementele care sunt permise de legea sponsorizării. (...) Aspectele de normare și interpretare legislativă sunt în sarcina autorităților, Lilly fiind dedicată respectării tuturor legilor și regulamentelor în vigoare, precum și a celor mai înalte standarde de comportament etic în activitate", ne-au transmis reprezentanţii companiei Eli Lilly.

* "Precizăm că declaraţia depusă de Servier Pharma S.R.L. la Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 194/2015 respectă întocmai formularul de declarare anexat normelor, iar informaţiile existente pe site-ul ANMDM concordă cu cele publicate pe site-ul nostru. În termenul legal de raportare (iunie 2015), ca urmare a unor clarificări primite din partea ANMDM privind obiectul declaraţiei, am comunicat către ANMDM o rectificare a declaraţiei noastre iniţiale. Întrucât am constatat în decembrie 2015 faptul că informaţiile care au fost publicate pe site-ul ANMDM erau cele iniţiale, am semnalat acest aspect către ANMDM care a procedat la actualizarea informaţiilor de pe site. (...) Drepturile şi obligaţiile sponsorului şi beneficiarului sunt cele menţionate în legea sponsorizării, cu respectarea principiilor de independenţă şi integritate. Conform contractelor încheiate se prevede că în nicio situaţie sponsorizarea acordată nu poate fi interpretată ca dând naştere niciunei obligaţii a beneficiarului de a promova, prescrie, recomanda, achiziţiona, furniza, distribui sau administra niciun produs al sponsorului sau oferirea către acesta a oricaror avantaje nelegale", transmit reprezentanţii biroului din România al Servier Pharma.

* "Grupul Novartis România desfăşoară în baza dispoziţiilor legale aplicabile activităţi de consultare cu profesioniştii din domeniul sănătăţii în vederea obţinerii opiniei acestora, a recomandărilor asupra managementului bolilor şi a terapiilor, astfel încat să avem certitudinea că dezvoltăm medicamente ce răspund nevoilor pacienţilor. În interacţiunea cu un profesionist din domeniul medical, Novartis România evaluează experienţa, activitatea ştiinţifică şi clinică ale acestuia - ca şi criterii de selecţie, precum şi interesul şi nevoia de informare a acestuia într-o anumită arie terapeutică. Grupul Novartis România salută Ordinul 194/23.02.2015 precum şi alte iniţiative care fac ca aceste tipuri de interacţiuni să devină transparente publicului larg. Sperăm ca dialogul despre relaţionarea dintre companiile farmaceutice şi profesioniştii din domeniul sănătăţii să ajute oamenii să înţeleagă importanţa acestor relaţionări în asistenţa de calitate a pacientilor. Considerăm că raportarea plăţilor asociate interacţiunilor cu profesioniştii din domeniul sănătăţii sporeşte încrederea pacienţilor, a profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi a autorităţilor şi consolidează angajamentul nostru pentru un standard ridicat de etică în afaceri", a fost poziţia grupului Novartis.  

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate