Sari la conținut

BACALAUREAT 2014. Subiectele la limba română

Pe baza acestuia, candidaţii de la profilul real - filiera tehnologică au avut de dat antonime pentru două cuvinte, de explicat rolul unei cratime şi de indicat două motive literare.

Totodată, pe baza textului la prima vedere, la primul punct au avut de explicat rolul verbelor la imperfect, de demonstrat prin două argumente că un text aparţine genului epic şi de comentat o secvenţă din acesta.

La al doilea subiect, elevii au avut de realizat un eseu despre rolul unei campanii de promovare a unui stil de viaţă sănătos.

Al treilea subiect s-a referit la scrierea unui text în care să se explice viziunea despre lume într-un text poetic studiat de Mihai Eminescu.

Absolvenţii de la profilul umanist au avut de rezolvat la punctul unu mai multe cerinţe pornind de la textul „Donna Alba”, al lui Gib I. Mihăescu, respectiv, numirea unor sinonime neologice, explicarea rolului cratimei, precizarea rolului interogaţiilor retorice.

Al doilea subiect a constat în redactarea unui text tip argumentaţie despre importanţa activităţilor de îndrumare a lecturii elevilor.

Al treilea subiect a constat în redactarea unui eseu în care să prezinte tema şi viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat de Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Nichita Stănescu.