Sari la conținut

Cine poate preda disciplina opțională „Educaţie prin şah” în școlile din România

Ministerul Educației a publicat pe site-ul instituției ordinul privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale „Educaţie prin şah” în învăţământul preuniversitar.

Potrivit documentului, orele de „Educaţie prin şah” se normează în fiecare judeţ/municipiul Bucureşti cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru învăţământul preuniversitar de stat aprobat la nivelul inspectoratului şcolar. 

La ocuparea catedrelor vacante complete şi incomplete constituite din ore de „Educaţie prin şah” au prioritate cadrele didactice calificate, antrenori şi profesori-antrenori, cu specializarea „Şah”.

Pe urmele lui Kasparov

Cadrele didactice calificate titulare în învăţământul preuniversitar, antrenori şi profesori-antrenori, cu specializarea „Şah”, pot preda disciplina opţională „Educaţie prin şah” fiind inclusă în norma didactică de predare-învăţare-evaluare de bază a acestora, în completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, precum şi în regim de plata cu ora.

Cadrele didactice calificate, antrenori şi profesori-antrenori, cu specializarea „Şah”, care nu sunt titulare în învăţământul preuniversitar, pot fi angajate pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar, la concursurile organizate de inspectoratele şcolare la nivel judeţean/la nivelul municipiului Bucureşti sau în regim de plata cu ora, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi la concursurile organizate de unităţile de învăţământ pe parcursul anului şcolar, conform Metodologiei în vigoare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Sportivii şi antrenorii legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah vor preda în școli 

În lipsa cadrelor didactice calificate cu specializarea „Şah”, orele de „Educaţie prin şah” se atribuie în regim de plata cu ora, în ordine, astfel: a) sportivilor şi antrenorilor legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah având cel puţin categoria a II-a de clasificare sportivă, care au statut de cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi care apar în lista CIV a federaţiei, cu aprobarea Federaţiei Române de Şah (CIV = coeficient intern valoric atribuit de Federaţia Română de Şah); sportivilor şi antrenorilor legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah având cel puţin categoria I de clasificare sportivă, care nu au statut de cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi care apar în lista CIV a federaţiei, cu aprobarea Federaţiei Române de Şah.

VEZI TOT ORDINUL AICI

Şahul va fi introdus din toamnă în şcoli, ca materie opţională

Şah în şcoli, predat de amatori

Pe aceeași temă