Sari la conținut

Elevii de clasa a IV-a susțin marți evaluarea la limba română

Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Testele elaborate pentru clasa a IV-a vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română și evaluarea competențelor de matematică.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a. Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ.

Testele vor fi evaluate în școală de cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

Rezultatele individuale obținute nu se afișează/ nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, precizează metodologia.