Sari la conținut

Un deputat propune redirecţionarea a 2% şi către şcolile de stat

 

Legea actuală prevede posibilitatea redirecţionării acestui procent din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit, care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii, dar şi unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private.

În expunerea de motive, deputatul PSD Angel Tîlvăr precizează faptul că în ultimul sfert de secol, România a traversat o perioadă dificilă, în care toate domeniile vieţii sociale, economice şi politice au suferit transformări majore, fiind obligate să se adapteze din mers la noile realităţi.

Referitor la învăţământul naţional, deputatul PSD arată că o constantă a acestor ani o reprezintă subfinanţarea acestui sistem şi adaugă faptul că bugetul alocat Ministerului Educaţiei Naţionale continuă să fie unul insuficient, ceea ce duce la situaţii nedorite, precum lipsa autorizaţiilor de funcţionare pentru unele unităţi şcolare.

„În acest context, considerăm că orice sprijin financiar care poate fi direcţionat către unităţile şcolare din sistemul naţional de învăţământ este mai mult decât binevenit”, se precizează în expunerea de motive la propunerea legislativă.

Iniţiativa a fost înregistrată la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.