Sari la conținut
News Alert

Eurostat : Cât de bine își folosește România resursele naturale

România are o productivitate a resurselor un pic mai bună decât Bulgaria, însă de cinci ori mai slabă decât prima clasată și de 2,5 ori mai puțin decât media UE.

România a obținut in 2016 o productivitate a resurselor de 0,8 euro/kg comparativ cu o medie a UE de 2,07 euro/kg, în creștere față de 2000, când indicatorul a fost la nivelul UE de 1,47 euro/kg, potrivit datelor prezentate marți de către Eurostat.

Nivelul productivității resurselor variază foarte mult între statele membre ale UE. Aceasta depinde de resursele naturale ale unei țări, de diversitatea activităților sale industriale, de rolul sectorului serviciilor și de activitățile de construcție, de amploarea și modelele consumului său și de diversele sale surse de energie.

Cantitatea de resurse utilizate de o economie joacă un rol crucial în generarea presiunilor asupra mediului, de la extracția resurselor naturale pentru activitățile de producție și consum la materialele eliberate în mediu, cum ar fi eliminarea deșeurilor și a emisiilor în aer și apă.

În Uniunea Europeană (UE), productivitatea resurselor a crescut la 2,07 euro/kg în 2016 de la 1,47 euro/kg în 2000, o creștere de 41% în termeni reali.

Productivitatea resurselor măsoară eficiența resurselor naturale utilizate de economie. Aceasta indică dacă creșterea economică este compatibilă cu utilizarea mai eficientă a resurselor naturale din mediul înconjurător.

 

Începând cu anul 2008, productivitatea resurselor a înregistrat progrese în UE, atât în ​​ceea ce privește creșterea activității economice, măsurată prin PIB, cât și o extracție redusă a materialelor, măsurată prin consumul intern de materii prime.

În perioada anterioară cuprinsă între 2000 și 2008, PIB și consumul intern de materiale au crescut în paralel în UE, ceea ce a condus la o productivitate relativ constantă a resurselor.

În statele membre, cea mai mare productivitate a resurselor în 2016 a fost înregistrată în Italia (3,98 euro / kg) și în Țările de Jos (3,96 euro / kg), în fața Luxemburgului (3,65 euro / kg), Spaniei (3,17 euro / kg).

La scara opusă a scării, cinci state membre au înregistrat productivitatea resurselor mai mică de un euro/kg: Bulgaria (0,68 euro/ kg), România (0,70 euro / kg), Letonia (0,82 euro/ kg) și Finlandei (0,95 euro/ kg).