Sari la conținut

ANRE a sancționat GDF Suez cu 200.000 lei pentru transmiterea de trei facturi simultan

 

Foto: Gulliver/Getty Images

„Ca urmare a petițiilor înregistrate la ANRE cu privire la modalitatea de facturare a serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale realizată de operatorul economic GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. pentru  clienții finali de tip B1, ANRE a efectuat o acțiune de control de tip verificare la această companie. 

În urma acțiunii de control, ANRE a constatat că, pentru o parte din clienții finali de tip B1, furnizorul de gaze naturale a implementat un proiect nou intitulat „Transmitere 3 facturi simultan”, adus la cunoștința ANRE dar care nu a fost aprobat/avizat de Autoritate. 

Ca atare, în aplicarea prevederilor legale în vigoare, furnizorul de gaze naturale a fost sancționat pentru încălcarea următoarelor prevederi ale reglementărilor din domeniul gazelor naturale:

  1. prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Anexa 2A - Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, parte integrantă din Contractele-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 77/2009, cu modificările ulterioare; s-a luat în considerare faptul că, furnizorul nu a respectat obligaţia legală de a factura lunar contravaloarea serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale, pentru locurile de consum, selectate prin sondaj de echipa de control;

  1. prevederile art. 94 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 93 alin. (5)-(7) din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare; s-a luat în considerare faptul că furnizorul nu a respectat obligaţia legală de a utiliza valori ale puterii calorifice superioare (PCS) reale, transmise de către operatorul de distribuție a gazelor naturale, la facturarea consumului de gaze naturale, pentru locurile de consum, în speță, furnizorul a utilizat ca valori ale puterilor calorifice superioare a gazelor naturale (PCS), la emiterea facturilor estimate F2 și F3, corespunzătoare celor două perioade de consum lunare estimate, aceeași valoare a puterii calorifice superioare aferentă perioadei de regularizare pentru cele trei luni anterioare, corespunzătoare facturii F1.

Ca urmare a celor constatate, furnizorul de gaze naturale a fost sancționat cu amendă în cuantum total de 200.000 lei.

Totodată, au fost dispuse furnizorului de gaze naturale următoarele măsuri:

  1. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. va factura lunar contravaloarea serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile reglementărilor din domeniul gazelor naturale.

  2. Începând cu data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, operatorul economic GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. nu va mai aplica clienților finali Metodologia „Transmitere 3 facturi simultan”.

Menționăm că amenda contravențională a fost deja achitată”, se arată în comunicatul ANRE.