Sari la conținut

Combaterea evaziunii fiscale. Lista actualizată a faptelor și pedepsele aplicabile contribuabililor

 

La publicarea HG nr. 1000/2015, adoptată de Executiv pe 23 decembrie, se abrogă HG nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal. Față de vechiul act normativ, au fost introduse noi fapte, dar au și fost unele eliminate.

Fapte ce vor fi trecute în cazierul fiscal al contribuabilului și pedepsele aferente lor:

Închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă prejudiciul este mai mare de echivalentul a 100.000 de euro, limita minimă, respectiv maximă a pedepsei se majorează cu 5 ani. Dacă prejudiciul depășește echivalentul a 500.000 euro, limitele se majorează cu 7 ani.

 • Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile.

 • Omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

 • Evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive.

 • Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor.

 • Executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor.

 • Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.

 • Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor sau de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală.

Închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 • Fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.

Închisoare de la un an la 6 ani.

 • Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație.

Închisoare de la un an la 6 ani.

 • Împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale. 

Închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

 • Deținerea sau punerea în circulație, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

Închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

 • Tipărirea, folosirea, deținerea sau punerea în circulație, cu știință, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.

Închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

 • Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.