Sari la conținut

Persoanele decedate, înmormântate cu brăţări de identificare ale firmei de pompe funebre - proiect de HG

 

Foto: Gulliver/GettyImages  

Ministerul Sănătății precizează că actul normativ dorește alinierea la standardele de performanță practicate în statele europene în ceea ce privește serviciile funerare. Astfel, se dorește reglementarea serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, dar şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare.

„O brățară cu datele de identificare ale firmei de pompe funebre care a acordat îngrijirile mortuare și serviciile de tanatopraxie se aplică pe mâna dreaptă a decedatului pentru identificarea prestatorului de servicii funerare în cazul unor plângeri ulterioare și pentru responsabilizarea acestuia. Acordarea îngrijirilor mortuare în cazul decesului prin boli infecțioase, cu potențial de transmitere la personalul care vine în contact cu persoana decedată, aparținători etc, necesită abilități de recunoaștere și măsuri de protecție. O metodologie de încadrare a riscului infecțios va fi elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică și va fi aprobată prin Ordin al ministrului sănătății. S-a optat pentru folosirea termenului deshumare și nu exhumare atât datorită faptului că prin definiție se referă strict la corpurile umane, spre deosebire de termenul exhumare care include și o semnificație arheologică, cât si datorită folosirii sale în OMS nr. 119/2014”, precizează Ministerul Sănătății.

De asemenea, pentru combatarea evaziunii fiscale din domeniu, agenţii economici care prestează servicii funerare vor fi obligaţi să păstreze şi arhiveze contractele de prestări servicii şi copii ale documentelor fiscale timp de cinci ani.

În plus, „cimitirele și crematoriile umane, fiind obiective cu potențial impact asupra stării de sănătate a populației și mediului vor fi autorizate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București. O mostră din produsul biocid folosit la îmbălsămare/tanatopraxie este necesar să fie depus în sicriu alături de decedat pentru a facilita examenul toxicologic la o eventuală deshumare sau pentru cazul în care se raportează poluări ale solului sau ale surselor de apă”, mai prevede nota de fundamentare.”

Totodată, în cazul persoanelor decedate prin boli infecţioase, administratorul cimitirului unde sunt înhumate trebuie să păstreze o evidenţă a acestora, iar în spitale şi în cimitire va fi interzisă orice formă de publicitate pentru firmele ce prestează servicii funerare.