Sari la conținut

Președintele trimite la reexaminare legea care extinde interdicţia de concediere a șefilor de sindicat

 

Este vorba despre Legea pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011, care extinde interdicţia de concediere a persoanelor alese în funcţiile de conducere ale sindicatelor prevăzută de legislaţia muncii, pe de o parte, iar pe de altă modifică prevederile referitoare la negocierea contractelor colective de muncă în unităţile în care nu există sindicate reprezentative.

Legea instituie o interdicţie de concediere a șefilor de sindicat, inclusiv pentru o perioadă de doi ani de la încheierea mandatelor, „pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională şi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate, sub sancţiunea nulităţii absolute a deciziei de concediere”, se arată în legea trimisă la promulgare.

Preşedintele semnalează că, în prezent, protecţia persoanelor alese într-un organism sindical, ca expresie a libertăţii sindicale, este asigurată de Codul Muncii, care prevede că pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate.

Curtea Constituţională a statuat că protecţia acestor persoane trebuie să funcţioneze exclusiv în raport cu activitatea sindicală efectiv desfăşurată, iar nu şi în ceea ce priveşte activitatea profesională de bază a angajatului.

Or, prin conţinutul său, norma prevăzută la art. unic pct. 1 din legea transmisă la promulgare reintroduce soluţii legislative constatate ca fiind neconstituţionale, cu ignorarea efectelor deciziilor Curţii Constituţionale”, se precizează în solicitarea şefului statului.