Sari la conținut

Lucrările pentru care nu aveţi nevoie de autorizaţie de construire

 

Lucrările de construcţii sunt permise numai pe baza unei autorizaţii de construire, după cum reglementează Legea nr. 50/1991.

Potrivit acestui act normativ, autorizaţia de construire se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren şi/sau construcţii), cu respectarea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Sunt, însă, şi o serie de cazuri în care nu este necesară o autorizaţie de construire. Astfel, după cum se precizează în reglementări, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora, scrie avocatnet.ro.

Este vorba de următoarele tipuri de construcţii:

- reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;

- zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;

- reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;

- reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;

- reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive;

- lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;

- lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;

- lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului.

De asemenea, nu aveţi nevoie de autorizaţie nici dacă faceţi reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate.

Citiţi materialul integral AICI