Sari la conținut

Proiect: Condiţii mai stricte pentru determinarea caracterului ştiinţific al cărţilor scrise de deţinuţi

Potrivit proiectului de lege pus în dezbatere de Ministerul Justiţiei, după finalizarea lucrării, deţinutul formulează o cerere scrisă conducerii penitenciarului, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru confirmarea caracterului ştiinţific al lucrării, de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

La cererea depusă, deţinutul anexează lucrarea ştiinţifică, în original, precum şi declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că este autorul lucrării.

Mai departe, directorul penitenciarului informează CNCS cu privire la existenţa unei lucrări elaborate, menţionând domeniul şi specializarea universitară şi numărul de pagini şi solicită comunicarea costurilor evaluării acesteia.

Deţinutul suportă integral costurile evaluării şi, după achitarea acestora, directorul penitenciarului transmite lucrarea elaborată de deţinut la CNCS. „Consiliul Naţional desemnează în mod aleatoriu trei evaluatori din baza de date, care fac evaluarea lucrării şi stabilesc dacă aceasta are sau nu caracter ştiinţific. Evaluatorilor nu li se comunica identitatea autorului lucrării, iar identitatea evaluatorilor desemnaţi rămâne confidenţială”, se arată în proiectul de lege.

În legătură cu orele de muncă pontate ca urmare a elaborării lucrararii, „evidenţa zilnică a activităţii se ţine de către persoană desemnată cu monitorizarea activităţii. În acest sens, la sfârşitul fiecărei zile, persoană privată de libertate prezintă materialele elaborate care vor fi consemnate într-un proces-verbal, semnat de ambele persoane”, se mai arată în proiectul de lege aflat în dezbatere publică şi afişat pe site-ul ministerului.

Guvernul a suspendat în 2 februarie, până la 1 septembrie, articolul de lege care prevedea că, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 30 de zile executate pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetată.

Potrivit noilor reglemantări, articolul 96 alineatul (1), litera f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate se modifică şi se completează astfel: „f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate, se consideră 20 de zile executate pe întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite, indiferent de numărul lucrărilor ştiinţifice sau al invenţiilor realizate.”