Sari la conținut
News Alert

Ridicarea mașinilor parcate ilegal mai așteaptă o perioadă

Deși sâmbătă se împlinește termenul legal la care intră în vigoare Hotărârea 965 din 2016 privind ridicarea mașinilor, procedurile de eliberare a carosabilului de vehicule și de transportare a acestora în parcuri special amenajate vor întârzia. 

masini parcare ilegala ridicare mediafax

Operațiunile de ridicare ar putea începe practic peste câteva luni doar. Aceasta deoarece, după cum spune legea, primăriile vor trebui să dispună de spații adecvate de depozitare a mașinilor și de vehiculele necesare de ridicare.

Posibilitatea ca prevederile să nu fie aplicate imediat a fost confirmată pentru AvocatNet.ro, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). ”La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de guvern (HG nr. 965/2016, ce se va aplica din 21 ianuarie 2017 - n. red.), ridicarea vehiculelor este condiționată de operaționalizarea, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală, a serviciilor privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor, precum și de stabilirea tarifelor aferente acestor operațiuni”, au explicat pentru AvocatNet.ro reprezentanții Direcției informare și relații publice din cadrul MAI. 

Principala deosebire față de vechea legislație este faptul că ridicarea și transportul vehiculelor nu se va mai face de firme particulare angajate de primărie, ci de servicii speciale în cadrul acestora sau a administratorului unui drum.

Ce arată noile prevederile legale

Teroretic însă, mașinile parcate neregulamentar pe drumurile publice pot fi ridicate din nou cu începere de sâmbătă, zi în care se împlinește termenul legal de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a HG 965/2016, act ce reglementează noile măsuri.

Hotărârea ”pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 ” a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 22 decembrie 2016, ceea ce înseamnă că va intra în vigoare la sâmbătă, 21 ianuarie.

Ridicarea se va putea face în următoarele situații în care staționarea voluntară este interzisă:

  • în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;

  • în zona de acțiune a indicatorului de staționare interzisă și a marcajului de interzicere a staționării;

  • pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 m;

  • în dreptul căilor de acces ale proprietăților alăturate drumurilor publice;

  • în pante și în rampe;

  • în locul unde este indicatorul de staționare alternantă (în altă zi sau perioadă decât cea

  • permisă) sau indicatorul de zonă de staționare cu durată limitată (peste durata stabilită).

Cine dispune ridicarea

HG arată că măsura se dispune de polițiștii rutieri. „Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune în una dintre situațiile prevăzute la art. 143 (din Regulamentul Codului rutier - n. red.), când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă”.

Apar însă aspecte contradictorii. Măsura va putea fi dispusă și de poliția locală. Deși la articolul 203, HG 965 se prevede că ridicarea este măsura dispusă de polițistul rutier, în final aceeași hotărâre prevede că ”procedura privind ridicarea vehiculului (...) se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Litera h) prevede că poliția locală ”constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar. Cealaltă literă invocată, respectiv k) arată că poliția locală ”constat” contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap”.

Care sunt condițiile legale cerute

Dacă în vechea formulă ridicarea era executată de firme ce aveau contracte cu primăriile și care încasau taxe substanțiale pentru transportul mașinilor de la locul de ridicare până în bazele deținute, dar și pentru depozitarea mașinilor, noile prevederi impun ca serviciul de transport și depozitare să fie făcut de primărie.

„Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului. Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat. (...) Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală. Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administrației publice locale”, scrie în HG nr. 965/2016, cu precizarea că programul de restituire va trebui să fie non-stop.

Administratorul drumului public sau administrația publică locală vor fi răspunzătoare de pagubele cauzate mașinilor în procesul de ridicare, transportare și depozitare.

Deasemenea ridicarea mașini nu are loc dacă în vehicul se află, la vedere, persoane. ”Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane”, spune HG 965.

Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Apariția proprietarului vehiculului la locul ridicării suspendă operațiunea. ”Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare”, spune HG.

 

Pe aceeași temă