Sari la conținut

Daniel Șandru a fost numit secretar de stat, șeful Departamentului Centenar

Florin-Daniel Şandru este profesor de științe politice și fost rector al Universității Petre Andrei, din Iași, instituție unde este, din septembrie 2015, prorector. Este director editorial al editurii Adenium, din Iași, și director al revistei ''Timpul'', cu o consistentă carieră universitară și o prezență publicistică de marcă.

Departamentul CENTENAR a fost constituit în cadrul aparatului de lucru al premierului, cu menirea de a coordona la nivel naţional pregătirea, organizarea şi desfăşurarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi încheierii Primului Război Mondial.

Potrivit Guvernului, departamentul CENTENAR nu are personalitate juridică, se află în subordinea prim-ministrului şi este finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Departamentul trebuie să supună spre aprobare prim-ministrului, prin decizie, pe baza propunerilor formulate de ministerele şi autorităţile publice implicate, manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului României şi a Primului Război Mondial.

De asemenea, realizează dezbateri pe teme legate de marcarea şi aniversarea Centenarului României României şi a Primului Război Mondial; coordonează desfăşurarea în mod unitar, la nivel naţional, a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României şi a Primului Război Mondial; elaborează opinii şi informează Guvernul cu privire la acţiunile şi manifestările dedicate aniversării şi marcării Centenarului României şi a Primului Război Mondial.

Totodată, printre atribuţiile Departamentului CENTENAR se numără elaborarea de documente, analize, rapoarte şi sinteze dedicate aniversării Centenarului României şi a Primului Război Mondial, pe care le pune la dispoziţia prim-ministrului sau instituţiilor implicate, după caz; propunerea participării prim-ministrului, reprezentarea sau transmiterea de mesaje la manifestările naţionale şi internaţionale dedicate aniversării şi marcării Centenarului României şi a Primului Război Mondial.

Tot în atribuţiile departamentului intră şi întocmirea şi prezentarea de proiecte, de mesaje sau declaraţii aferente aniversării şi marcării Centenarului României şi a Primului Război Mondial; stabilirea şi instituirea măsurilor de comunicare publică şi identitate vizuală pentru acţiunile şi manifestările dedicate aniversării şi marcării Centenarului României şi a Primului Război Mondial.

Numărul maxim de posturi ale Departamentului este de 25, inclusiv secretarul de stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului.