Sari la conținut

Majorarea CASS taie și din indemnizațiile revoluționarilor

Odată cu distribuirea primei indemnizații pe 2018, revoluționarii și urmașii lor au constatat că primesc mai puțini bani decât au primit în luna decembrie 2017. Din cifrele înscrise pe fluturaș, rezultă că diferența în minus provine din majorarea CASS de la 5,5% la 10%. Explicația stă în faptul că revoluționarii și urmașii lor nu au fost incluși în rândul categoriilor vizate de OUG 90/2017, ordonanță prin care statul a prevăzut obligația majorării sumelor brute astfel încât să nu fie afectată suma primită efectiv de beneficiar.

Dragnea_Valcov_agerpres

Liviu Dragnea și Darius Vâlcov, artizanul programului de guvernare al PSD. Sursă foto: Agerpres

În ianuarie 2018, un beneficiar al Legii nr. 341/2004 (Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977) a primit 1.818 lei. Cum în luna decembrie 2017, indemnizația încasată a fost de 1.909 lei, rezultă o diminuare a indemnizației cu 91 lei. Adică, exact diferența dintre CASS-ul aferent lunii ianuarie 2018 și CASS-ul aferent lunii decembrie 2017.

 

Prin Ordonanța de Urgență nr. 90/2017, Guvernul Tudose a adoptat o serie de măsuri menite, printre altele, să preîntâmpine scăderea unor indemnizații ca urmare a transferului și majorării cotelor de contribuții sociale.

Pentru 12 categorii de venituri și, implicit, de beneficiari, Guvernul a stabilit: „în anul 2018 se majorează cuantumul brut astfel încât să se mențină în plată la nivelul cuantumului net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017”.

Cele 12 categorii vizate de OUG 90/2017 sunt:

a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;

d) indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor corespunzătoare situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și g), precum și la art. 3;

e) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările și completările ulterioare;

f) indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;

g) cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată;

h) indemnizația lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Şișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;

i) cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiință din România, membrilor Academiei de Ştiințe Medicale din România și membrilor Academiei de Ştiințe Tehnice din România;

j) cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiință din România;

k) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;

l) indemnizația prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare.

Cu alte cuvinte, revoluționarii și urmașii lor nu sunt în listă. Pentru ei, la un alt alineat (art. 12 alin. 2), Guvernul a stabilit că nu se impune majorarea brutului: „În anul 2018, indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2017”.

Pe cale de consecință, a scăzut indemnizația netă, odată cu majorarea CASS de la 5,5% la 10%.