Sari la conținut
News Alert

Reacția Primăriei Capitalei după plângerea USR

Primăria Capitalei reacționează după ce Uniunea Salvaţi România a anunțat că a depus o plângere penală împotriva primarului general Gabriela Firea pe care o acuză de abuz în serviciu pentru că ar fi refuzat „sistematic” să pună pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) proiectele ce veneau din partea consilierilor USR.

Primăria arată că „proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, a consilierilor, a secretarului, a comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor în condiţiile legii” și că „dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale CGMB aparţin primarului, viceprimarului, consilierilor şi cetăţenilor în condiţiile legii”.

Orice proiect de hotărâre trebuie să fie însoţit de raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate, cu excepţia proiectelor dezbătute în cadrul şedinţelor extraordinare”, arată comunicatul Primăriei Capitalei.

În ceea ce priveşte cele șase proiecte despre care USR spune că nu au fost introduse pe ordinea de zi, Primăria Capitalei arată: „Acestea au fost înaintate direcţiilor de specialitate în vederea întocmirii raportului de specialitate, la două dintre ele a fost comunicat răspuns negativ de la direcţii, unul s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei CGMB din data de 29.03.2017, însă a fost respins la vot, iar pentru restul de 3 proiecte până la acest moment nu este întocmit punctul de vedere al direcţiilor de specialitate”.

Astfel, conform art. 44(1) din Legea nr. 215/2001, “Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4).

Totodată, conform art. 35 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale – actualizată, “Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie”.

Din coroborarea acestor prevederi legale rezultă faptul că proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, pe baza documentaiilor complete (raportul compartimentului de resort, avizul de specialitate şi orice alte documente considerate necesare în susţinerea acestora) înaintate de direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, iar proiectele de hotărâre ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi dezbătute.

Subliniem că în cadrul şedinţelor extraordinare, consilierii generali pot avea iniţiative legislative care nu trebuie să fie însoţite de rapoarte de specialitate, pe cale de consecinţă considerăm că reprezentanţii USR invocă “motive administrative” pentru a lansa atacuri politice”, se arată în comunicat.

Între Primarul General şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu există raport de subordonare, primarul nu poate fi acuzat de refuz nejustificat de a pune pe ordinea de zi proiectele USR, cu atât mai puţin de abuz în serviciu. Consilierii USR pot cere introducerea pe ordinea de zi a proiectelor conform prevederilor menţionate mai sus, arată instituția.

USR a argumentat că în conformitate cu legea administrației publice locale, „primarul are printre altele şi atribuţii în privinţa întocmirii ordinii de zi a şedinţelor CGMB”.

Consilierii USR au solicitat în mod repetat introducerea acestor proiecte pe ordinea de zi a şedintelor, i-au cerut primarului Firea şi în scris să motiveze acest refuz, însă fără rezultat. Mai mult decât atât, chiar şi departamentele primăriei, aflate în subordinea Gabrielei Firea, au întârziat mai mult decât cele 30 de zile prevăzute de lege să emită avizele necesare proiectelor propuse de USR. Aceste proiecte urmăresc eficientizarea activităţii spitalelor bucureştene, o îmbunătăţire a serviciului public de deszăpezire, o rezolvare a situaţiei câinilor fără pedigree din oraş sau înfiinţarea unei comisii de imagine urbană în primărie. Unul singur dintre ele a fost introdus pe ordinea de zi după mai bine de trei luni de la depunere şi a fost respins de votul majorităţii PSD şi ALDE. Considerând că nu există niciun motiv legal care să justifice neluarea în seamă a proiectelor, care ar aduce reale beneficii oraşului şi cetăţenilor, Uniunea Salvaţi România a făcut astăzi plângere penală la adresa primarului general”, se arată într-un comunicat de presă transmis de USR.

Potrivit documentului, USR a depus opt proiecte în CGMB de la începutul mandatului, în iulie 2016, până în prezent. Acestea vizează, printre altele, măsuri pentru îmbunătăţirea signalisticii şi serviciilor de recepţie din spitale, îmbunătăţirea activităţii spitalelor, aprobarea unui program anual de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree sau interzicerea spectacolelor care folosesc dresuri de animale

În timp ce aceste proiecte zac pe undeva prin sertarele primăriei, ignorate, primarul general Gabriela Firea face experimente nereuşite pe nervii şi banii cetăţenilor, luând măsuri heirupiste în diverse domenii, pentru ca apoi să renunţe la ele în faţa valului de nemulţumire populară. Concomitent, cheltuieşte sute de mii de euro pentru spectacole şi pavoazări de ocazie ale oraşului, cu elemente de o estetică îndoielnică. Indiferent din ce partid ar face parte, primarul trebuie să respecte legile şi să lucreze în interesul oraşului, colaborând şi adoptând proiecte benefice indiferent de ce partid ar fi propuse”, se mai arată în comunicatul USR.