Sari la conținut

Revoluție în sănătate. Spitalele, obligate să publice date despre achiziții, sponsorizări și studii clinice

Pentru creșterea transparenței în sistemul de sănătate, spitalele de stat vor fi obligate să publice contractele de achiziții publice, informații despre banii pe care i-au primit medicii de la producătorii de medicamente, dar și despre studiile clinice derulate în cadrul unității. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre de Guvern, întocmit de Ministerul Sănătății și supus, pe 7 octombrie, dezbaterii publice.

medici operatie

Potrivit proiectului, spitalele publice vor avea obligația de asigura transparența în ceea ce privește:

- Achizițiile publice şi stadiul de execuţie a contractelor în derulare;

- Contractele care implică patrimoniul public, realizate între spitalul public şi terţe părţi private;

- Infrastructura existentă (clădiri şi mijloace fixe);

- Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli;

- Posturile disponibile şi anunţurile de angajări;

- Declarațiile de avere şi interese ale persoanelor cu funcţii de conducere;

- Sponsorizările, plata investigatorilor în cadrul studiilor de cercetare clinică și orice alte tipuri de transferuri de valoare primite de profesioniştii din domeniul medical aflaţi în relaţii contractuale cu spitalul public, de la producători, deţinători de autorizaţii de punere pe piaţă sau distribuitori de medicamente, dispozitive sau echipamente medicale, precum și asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale finanţate de aceştia;

- Studiile clinice derulate în cadrul spitalului public;

- Analiza internă a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;

- Indicatorii de performanţă realizaţi de managerii instituţiilor spitaliceşti, conform contractului de management;

- Activităţile de control şi audit, problemele depistate, sancțiunile aplicate şi măsurile luate pentru corecţie.

Serviciile de ambulanță vor fi și ele obligate să publice unele informații, inclusiv cele referitoare la achiziții, averi și conflicte de interese ale conducerii.

Dacă va fi adoptată de Guvern, hotărârea va stabili obligații și pentru spitalele private care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate sau care folosesc patrimoniul public. Este vorba despre:

- Veniturile obținute prin furnizarea serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sau prin utilizarea patrimoniului public;

- Sponsorizările, plata investigatorilor în cadrul studiilor de cercetare clinică și orice alte tipuri de transferuri de valoare primite de profesioniştii din domeniul medical aflaţi în relaţii contractuale cu spitalul privat, de la producători, deţinători de autorizaţii de punere pe piaţă sau distribuitori de medicamente, dispozitive sau echipamente medicale, precum și asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale finanţate de aceştia:

- Studiile clinice derulate în cadrul spitalului privat.

Obligații și pentru firmele farmaceutice

Dacă Guvernul va aproba proiectul în forma supusă dezbaterii publice, producătorii și distribuitorii de medicamente, dispozitive și echipamente medicale, dar și asociațiile și fundațiile finanțate de aceștia vor avea, în premieră, obligația transparentizării studiilor clinice.

Mai precis, pe lângă sponsorizările acordate (declarate până acum în modul defectuos relevat de digi24.ro în campaniile „Afacerea Medicamentul. Drumul banilor”), firmele farma vor fi nevoite să spună cu cât plătesc medicii implicați în studii de cercetare clinică.

Totodată, companiile vor trebui să ofere informații despre studiile clinice finanțate și derulate în sistemul de sănătate românesc.

Toate datele colectate ca urmare a îndeplinirii acestor obligații vor fi publicate pe două site-uri ale căror dezvoltare și menținere în funcțiune revin Ministerului Sănătății.

Digi24.ro a dezvăluit cum, anul trecut, colaborarea firme farma-medici, farmaciști, organizații profesionale a continuat și s-a extins. Față de anul 2014, a crescut numărul companiilor care au dat bani de la 90 la 102, iar suma totală declarată a sărit de la 160 milioane lei la 184,2 milioane lei, din care 20,5 milioane au luat forma donației de aparatură și medicamente către spitale.

Raportul Comisiei Europene, invocat ca argument

În Nota de fundamentare a hotărârii de Guvern, Ministerul Sănătății face referire la ultimul raport al Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare și la raportul tehnic care l-a însoțit. „În cadrul acestui ultim document, în capitolul V - Combaterea corupției la toate nivelurile (...) sunt afirmate următoarele: Corupția în sistemul românesc de sănătate a fost recunoscută ca fiind o problemă gravă, cu care se confruntă mulți cetățeni români. Principalele probleme sunt legate de achizițiile publice, de fraudă și corupție pasivă în contextul eliberării certificatelor medicale și de practica plăților informale”, se arată în Nota de fundamentare.

Potrivit MS, măsurile propuse în hotărârea de Guvern ar constitui „o acțiune preventivă anticorupție” și care „răspunde recomandărilor formulate de Comisia Europeană”. Măsurile ar fi cu atât mai necesare cu cât „la acest moment nu există un sistem coerent de analiză a datelor legate de achizițiile derulate de spitalele publice”.

Cât despre problematica sponsorizărilor pe care firmele farma le fac în beneficiul medicilor, asistenților și farmaciștilor, MS admite că „analiza informațiilor, conform bazei legislative actuale, este dificilă” și că există indicii despre „finanțări preferențiale către persoane care pot constitui referințe în domeniul respectiv”. „Astfel se ridică suspiciunea că o activitate legală precum sponsorizarea, devine un model de răsplătire a unui trafic de influență iar menținerea unui climat corect în sistemul de sănătate se poate face doar prin onestitatea companiilor și a profesioniștilor din domeniu”, arată MS.

Referindu-se la problema studiilor clinice, concluziile ministerului condus de Vlad Voiculescu sunt și mai sumbre: „Baza legislativă actuală nu permite supravegherea corectitudinii derulării studiilor clinice, fiind înregistrate abuzuri față de pacienți”.