Sari la conținut

Bază de date la nivel naţional pentru toate imobilele

 

„Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru îl constituie înregistrarea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale/sectorului cadastral, scrie infolegal.ro.

Identificarea imobilelor şi a deţinătorilor se realizează prin integrarea datelor obţinute în urmă realizării interviurilor la teren, cu datele preluate de la OCPI, primarii sau alte instituţii ori alte surse.

La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului”, se arată în caietul de sarcini ale licitaţiei.

Contractul vizează cele 41 de judeţe, nu şi Bucureştiul. Finanţarea va fi asigurată din surse proprii ale ANCPI.

La finele anului trecut, ANCPI a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) pentru perioada 2014 – 2023 şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Programul are drept obiectiv înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor că proprietari şi eliberarea certificatelor de moştenitor în cazul succesiunilor nedezbătute. Astfel, va fi creată o baza de date unitară şi completă a imobilelor din ţară.