Cartel ALFA, scrisoare către Cîțu: Lucrătorii se revoltă față de politicile anti-sociale. „Solidaritatea Sanitară” anunță un protest

Protest al unor membri ai Cartel ALFA
Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA a transmis o scrisoare premierului Florin Cîțu. Foto: cartel-alfa.ro

Miercuri, Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA a transmis o scrisoare premierului Florin Cîțu, prin intermediul căreia solicită o întrevedere pentru a discuta problemele grave cu care se confrută lucrătorii din România și posibilele soluții pentru rezolvarea lor. De asemenea, conducerea sindicatului atrage atenția că protestele vor continua. „Lucrătorii se revoltă față de politicile anti-sociale”, se menționează în scrisoarea adresată premierului. „Solidaritatea Sanitară” anunță un marș de protest, joi, 28 ianuarie.

Redăm mai jos textul scrisorii Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA:

„27 Ianuarie 2021

Către: Guvernul României Domnului Florin CÎȚU, Prim Ministru

Domnule Prim Ministru, Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, organizație reprezentativă la nivel national, vă solicită o întrevedere în vederea discutării problemelor grave cu care se confruntă în această perioadă lucrătorii din România, precum și soluțiile pe care propunem pentru abordarea lor.

Concret, este vorba despre: Necesitatea modificării cadrului legislativ privind negocierile colective (Legea 62/2011). Menținerea blocajului asupra negocierilor colective (în special la nivel de sector, imposibil de realizat în condițiile actualei legislații) determină menținerea salariilor la un nivel extrem de scăzut în România, înclusiv în sectoarele care înregistrează în această perioadă creșteri semnificative ale cifrelor de afaceri și ale profiturilor.

Acest lucru nu doar impiedică oamenii muncii să beneficieze în mod echitabil de rezultatul muncii lor, dar privează și bugetul de stat de venituri suplimentare din domenii economice care sunt acum pe plus.

Negocierea colectivă, prin contractele colective de muncă, este singurul instrument care poate conduce la o așezare echitabilă a salariilor în sectorul concurențial, iar acest instrument este inutilizabil din cauza piedicilor legislative din Legea 62/2011.

Fiscalitate. Cea mai mare parte din povara fiscală este pe umerii lucrătorilor (43,5%, față de 2,45% angajator). Tot lucrătorii sunt cei care plătesc TVA la aproape toate cheltuielile (nivelul mic al salariilor face ca intreg venitul să meargă pe consum). Această povară excesivă nu se întoarce sub formă de bunuri și servicii publice de calitate și accesibile. Spre ilustrare, doar evaziunea fiscală la TVA depășește întreg bugetul pentru educație. Cota unică și-a depășit de mult utilitatea și multe țări care o adoptaseră au renunțat între timp la ea. Impozitele pe avere sunt, în schimb, la un nivel extrem de scăzut în România. Avem o politică fiscală care dezavantajează lucrătorii, iar creșterea economică este distribuită inechitabil: 52% din PIB către capital și 38,2% către lucrători, cu mult mai jos decât media UE, de 47,8% către lucrători.

Pensii. Avem un sistem de pensii profund inechitabil. Introducerea noii formule de calcul, prevăzută de lege, ar trebui să elimine inechitățile care conduc la pensii diferite pentru contribuții egale. Pentru cei mai mulți dintre lucrătorii care și-au încheiat cariera, nivelul pensiei este insuficient pentru un trai demn, iar inechitățile din sistem sunt șocante pentru un stat social European. În plus, este nevoie urgentă de modificarea prevederii care penalizează lucrătorii pentru reținerea la sursă, cu atât mai mult cu cât, în contextual actual, guvernul a acordat angajatorilor amânări la plată.

Salarii. Creșterea salariului minim cu un procent cu mult sub cel rezultat din formula asumată anul trecut de guvern, în condițiile unor creșteri accelerate de prețuri, este un alt mod prin care guvernul transferă costurile crizei pe seama lucrătorilor. La aceasta se adaugă blocările discreționare de salarii (în contrast cu promisiunile din campanie) la unele categorii deja nedreptățite anterior. Blocarea salariilor nu se justifică în condițiile în care piața muncii din România este la 66% din productivitatea orară medie a UE, însă costul brut al orei de muncă este la doar 35% din media UE (date Eurostat).

Propunem identificarea unei date cât mai recente prin legea bugetului de stat de aplicare a art. 38, alin. 4 din Legea 153/2017.

Dialog social. Consultarea partenerilor sociali în luarea deciziilor, în elaborarea și implementarea politicilor publice, precum și în elaborarea actelor normative este unul dintre elementele fundamentale ale unei democrații funcționale, dar și a modelului social european. Orice decizie care afectează lucrătorii și condițiile de viață ale acestora trebuie luată pe bază de consultare cu reprezentanții lor și plecând de la date obiective. Membrii guvernului trebuie să înțeleagă că un proces real de consultare nu se poate desfășura nici retroactiv, nici nu are simplul rol de a bifa avize. Acesta are rolul de identifica soluții adecvate și convenabile pentru toate părțile implicate și de a adopta în final legi aplicabile, înțelese și asumate de toți.

Domnule Prim Ministru,

Contextul economic și social este unul extrem de dificil, iar perspectivele care se întrevăd nu sunt de natură să liniștească pe nimeni. Din acest motiv, este cu atât mai important să avem politici publice echilibrate, care să distribuie echitabil efortul și costurile. Măsurile trebuie elaborate printr-o consultare reală cu partenerii sociali, pentru a depăși împreună aceste dificultăți și pentru a crea premisele unei dezvoltări sustenabile și incluzive.

Cu stimă, Bogdan Iuliu HOSSU, Președinte”

„Solidaritatea Sanitară” organizează „Marșul împotriva ingratitudinii” joi, 28 ianuarie 2021

Federația „Solidaritatea Sanitară” organizează în București un Marș împotriva ingratitudinii guvernanților, acesta constând într-o serie de proteste consecutive desfășurate la Ministerul Sănătății și la Ministerul Muncii (în intervalul orar 11:00-12:00), în Piața Victoriei (în intervalul orar 12:00-14:00) și la sediile PNL și USR (în intervalul orar 14:00-15:00).

Marșul împotriva ingratitudinii guvernanților este o acțiune desfășurată cu numărul maxim de participanți permis de lege, ea exprimând participarea simbolică a celor cca. 12.000 de semnatari ai Protestului pentru susținerea respectării drepturilor legale și morale ale lucrătorilor din sănătate.

Acest protest continuu organizat de Federația „Solidaritatea Sanitară” include, alături de manifestările în stradă, următoarele forme de acțiune: - Exprimarea publică a nemulțumirii față de indiferența Guvernului și pentru susținerea revendicărilor.

Aproape 12.000 de lucrători au aderat deja în mod public la lista susținătorilor.

- Transmiterea solicitărilor de onorare a revendicărilor din partea fiecăruia dintre cei aproape 12.000 de semnatari către fiecare parlamentar din județul semnatarului, către Guvern, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și partidele politice aflate la guvernare.

- Întâlnirile organizate de sindicatele Solidaritatea Sanitară cu toți parlamentarii din fiecare județ, aflate în curs de desfășurare.

Acțiunile și formele de protest organizate de Federația „Solidaritatea Sanitară” exprimă nemulțumirile îndreptățite și așteptările legale și firești ale profesioniștilor din sănătate, ele constituind totodată o încercare de a evita apariția protestelor spontane, care s-ar putea produce în momentul adoptării legi bugetului de stat în Parlament.

Revendicările conțin solicitările de introducere a unor măsuri de protecție a lucrătorilor din sănătate, cei 93 de profesioniști decedați până acum la datorie și faptul că doar cca. 42% dintre lucrători au fost vaccinați dovedind cu prisosință necesitatea unor intervenții eficiente. Totodată, revendicările au în vedere eliminarea costului social al unei economii infime (cca. 0,19% din total buget) vizată prin tăierea drepturilor salariale legale ale lucrătorilor din sănătate.

Această economie costisitoare (din punct de vedere social) a fost prevăzută de art. 1 alin. 1 din OUG nr. 226/2020, ea vizând tăierea unui drept salarial (dreptul la creșterea salariului de bază pentru cca. 35% dintre lucrătorii din sectorul public de sănătate; din care cca. 71% sunt în prima linie a luptei împotriva COVID-19) scadent în anul 2021.

Alături de acordarea altor drepturi legale, revendicările vizează și introducerea unor forme de recunoaștere a eforturilor și sacrificiilor lucrătorilor din sănătate. Protestele sunt cauzate și de refuzul dialogului social ce caracterizează actualul Guvern.

Experiența ultimului an a demonstrat că „lipsa dialogului social naște monștri”, perturbările generate de adoptarea unor prevederi legale inaplicabile sau aberante accentuând problemele cu care se confruntă profesioniștii din sănătate.

Deși dialogul social este o valoare fundamentală a Uniunii Europene iar actuala Putere se declară pro-europeană, faptele contrazic în mod flagrant declarațiile politicienilor.

Pentru Comitetul Director Co-președinte, Radu Vasile Persoane de contact: Radu Vasile, Co-președinte FSSR – tel.: 0761605891 Revendicările Federației „Solidaritatea Sanitară” 1.

Adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protecția sănătății și securității salariaților din sănătate (echipamente, circuite, resurse materiale și umane etc.), astfel încât să determine o reducere semnificativă a numărului de salariați nou infectați SARS-CoV-2 și, mai ales, decedați din cauza COVID-19.

Alături de intervențiile clasice pentru o astfel de strategie, ea trebuie să includă și următoarele măsuri:

a. Elaborarea unei campanii adecvate de informare a salariaților din sănătate în privința vaccinării.

b. Stabilirea standardelor privind durata de utilizare a echipamentelor individuale de protecție și asigurarea acestora în cantitatea necesară și la calitatea corespunzătoare.

c. Elaborarea unui normativ de personal adecvat tratamentului pacienților COVID-19.

d. Reducerea timpului de lucru continuu în echipament individual de protecție la 3 ore.

e. Limitarea răspunderii profesionale la condițiile create de „noua normalitate”

f. Includerea COVID-19 ca boală profesională pentru COVID-19 ca boală profesională pentru lucrătorii din sănătate.

  1. Respectarea dreptului legal la pensia de urmaș pentru copiii colegilor decedați la datorie.

  2. Creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de lucrători începând cu 1 ianuarie 2021 la nivelul prevăzut de legea salarizării pentru anul 2022. Anularea reducerii salariilor de bază prevăzută de OUG nr. 226/2020.

  3. Raportarea tuturor sporurilor lucrătorilor din sănătate la salariile de bază actuale și acordarea tuturor sporurilor pentru condiții de muncă la nivel maxim. Introducerea tuturor categoriilor de lucrători din sănătate în Anexa nr. 2 a legii 153/2017.

  4. Acordarea stimulentului de risc pe întreaga durată a pandemiei pentru toți salariații din sănătate.

  5. Acordarea tuturor drepturilor salariale prevăzute de lege, respectiv sporul de până în 30%, sporul pentru combaterea epidemiei și plata orelor suplimentare, pentru toți lucrătorii care încă nu au beneficiat de ele.

  6. Plata gărzilor cu tariful orar aferent normei de bază.

  7. Reașezarea asistentelor medicale în grila de salarizare în sensul creșterii locului pe care-l ocupă în ierarhia salarială, corespunzător locului pe care-l au în echipa medicală, respectiv contribuției la tratamentul și îngrijirea pacienților.

  8. Negocierea anexelor la CCM sector Sănătate.

  9. Lucrătorii din sănătate trebuie să beneficieze de reducerea stagiului de cotizare (vârstei de ieșire la pensie) proporțional cu activitatea desfășurată peste norma de bază. O reducere trebuie aplicată și pentru condițiile de muncă deosebit de periculoase.

Forma in extenso a revendicărilor, așa cum au fost transmise Guvernului și parlamentarilor, incluzând argumentele prezentate, poate fi găsită pe site-ul Protestului pentru susținerea respectării drepturilor legale și morale ale lucrătorilor din sănătate. Pagina conține și imagini de la acțiunile anterioare desfășurate în stradă în cadrul acestui Protest.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate