Sari la conținut

Ce munci pot presta copiii şi în ce condiţii

 

Cadrul legal în acest sens a fost stabilit prin HG 75/2015, publicată în Monitorul Oficial nr.115.

Actul normativ stabileşte condiţiile necesare prestării de către copii a activităţilor remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelling şi procedura de informare prealabilă a serviciului public de asistenţă socială.

Astfel, copilul poate presta activităţi remunerate în domeniile menționate mai sus în baza contractelor încheiate între organizator şi părinţi/reprezentantul legal al copilului ori, după caz, direct cu acesta, în cazul copilului care a împlinit 14 ani, cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor/reprezentantului legal.

Activităţile remunerate desfăşurate pot fi prestate de copii în calitate de:
– actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau interpretare, precum şi orice alte concursuri sau activităţi de scenă;
– actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, acrobat sau model la filmări pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau emisiuni în direct pentru radio şi televiziune, cu sau fără scopuri publicitare;
– figurant sau model la şedinţe foto, cu sau fără scopuri publicitare, precum și la prezentări de modă;
– sportiv profesionist în sportul de performanţă.

Activităţile prestate de copil în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelling se vor desfăşura cu respectarea mai multor condiţii:
– să nu fie munci periculoase pentru copii;
– să se desfăşoare între anumite intervale orare ale zilei, în funcţie de vârsta copilului;
– durata activităţii prestată de copii trebuie să nu depăşească un anumit număr de ore săptămânal și zilnic, în funcție de vârsta copilului;
– activitățile să fie însoțite de pauze;
– pe durata prestării activităţilor, copilul trebuie să fie însoţit de un adult, care poate fi unul dintre părinţi/reprezentant legal, ori o persoană desemnată de părinţi/reprezentant legal al copilului, faţă de care copilul a dezvoltat o relaţie de ataşament, sau o persoană desemnată de organizator şi agreată de comun acord cu părinţii/reprezentantul legal al acestuia.

Sumele obţinute de copil în urma prestării unei activităţi reglementate de prezenta hotărâre sunt administrate conform prevederilor Codului Civil.