Sari la conținut
News Alert

Ce trebuie să facă absolvenții din 2015 pentru a obține ajutor de șomaj

Pentru absolvenții de liceu, termenul de 60 de zile, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, începe cu data de 30 mai 2015 și se încheie la 29 iulie 2015.

În cazul persoanelor care au corijențe și nu au situația încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile începe de la susținerea și promovarea examenului de corijență.

Înregistrarea absolvenților ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul Punctelor de Lucru AJOFM Ilfov în a căror rază teritorială își au domiciliul absolvenții, pe baza următoarelor documente:

– Act de studii original și copie;
– Act de identitate original și copie;
– Adeverință medicală din care să rezulte faptul că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;
- Atestat profesional original și copie.

Pentru obținerea de informații suplimentare pot fi consultate paginile de web www.if.anofm.ro și pagina de Facebook AJOFM ILFOV, precizeaza instituția într-un comunicat.

Pe aceeași temă