Sari la conținut

Coordonatorii doctoratelor plagiate scapă de răspundere

Legea Educaţiei naţionale a fost modificată prin Ordonanţă de Urgenţă, la începutul lunii martie. Guvernul justifica atunci că mecanismele prevăzute în actul normativ nu sunt suficient de clare pentru a soluţiona situaţia tezelor de doctorat în cazul cărora s-a dovedit plagiatului. De aceea, singurul articol al ordonanţei prevedea: „Diploma de doctor încetează să mai producă efecte din momentul comunicării dispoziţiei de retragere a titlului”. Este nevoie de această completare în contextul „creşterii fără precedent, în special pe parcursul anilor 2014 şi 2015, a numărului tezelor de doctorat suspecte de plagiat elaborate inclusiv de către persoane de demnitate publică”, a explicat Guvernul în expunerea de motive.

Ordonanţa de urgenţă a intrat în dezbaterea Camerei Deputaţilor unde a suferit modificări importante. I-au fost adăugate articole, inclusiv unul care scoate din actuala formă a legii paragrafele care îi trag la răspundere pe coordonatorii tezelor de doctorat plagiate.

La propunerea Comisiei de Învăţământ şi cu votul plenului, din Legea Educaţiei au fost scoase următoarele prevederi:

ART 324 Pentru abaterile în buna conduită în cercetare şi dezvoltare (...) dovedite, Consiliul Naţional de Etică (...) stabileşte aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele sancţiuni:

(...)

c) retragerea calităţii de conducător de doctorat sau a atestatului de abilitare;

d) retragerea titlului de doctor;

e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;

f) destituirea din funcţía de conducere din instituţía de învăţământ superior;

g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

După această „curăţare” a legii, singurele sancţiuni care mai pot fi aplicate conducătorilor de doctorate plagiate rămân avertismentul scris şi interzicerea pentru o perioadă a accesului la fonduri publice destinate cercetării.

Votul decisiv îl va avea Senatul.