Sari la conținut

Cum demonstrezi că eşti asigurat, dacă nu ţi-ai primit cardul de sănătate

 

Odată cu introducerea cardului naţional de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale şi medicamente doar pe baza acestuia, documentul înlocuind adeverinţa de asigurat, conform HG nr. 900/2012.

Totuşi, în cazul în care cardurile de sănătate nu au ajuns încă la asiguraţi, aceştia pot folosi în continuare adeverinţele pentru a face dovada că sunt contributori ai sistemului de sănătate, potrivit avocatnet.ro.

Cum demonstrează salariaţii, pensionarii sau şomerii că sunt asiguraţi?

Documentul publicat la începutul acestei toamne nu aduce modificări substanţiale faţă de prevederile aplicabile până atunci. Astfel, angajaţii îşi vor demonstra calitatea de asiguraţi printr-o adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă că li se reţine şi virează contribuţia la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Toate explicaţiile aici

Adeverinţa se eliberează pe propria răspundere a angajatorului şi are o valabilitate de 3 luni.

În ceea ce priveşte celelalte categorii de persoane asigurate în sistemul naţional de sănătate, acestea îşi dovedesc această calitate în baza unei adeverinţe de asigurat eliberate de Casă de Asigurări de Sănătate, pe baza anumitor documente.

Documentele solicitate diferă în funcţie de categoria din care fac parte persoanele respective (sunt şomeri, pensionari, elevi, etc.). La acest capitol, documentul elaborat de CNAS aduce modificări doar la termenul de valabilitate al adeverinţelor eliberate în funcţie de asigurat.

Totodată, o noutate introdusă de Ordinul CNAS nr. 581/2014 este şi introducerea unei noi categorii care va dovedi calitatea de asigurat cu ajutorul adeverinţei. Este vorba despre studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice potrivit contractului de studii de doctorat.

Copiii în vârstă de până la 18 ani au nevoie de actul de identitate sau certificatul de naştere, după caz. Adeverinţa de asigurat le va fi valabilă până când împlinesc 18 ani.

Pensionarii au nevoie de actul de identitate şi de cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară sau decizia de pensionare pentru situaţia în care nu s-a realizat plata pensiei. De asemenea, pensionarii vor semna şi o declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii.

În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei.

Adeverinţa de asigurat eliberată pentru pensionari avea, până acum, valabilitate 2 ani. Totuşi, conform noilor reglementări, adeverinţă de asigurat va fi valabilă până la dată specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare.

Şomerii trebuie să pregătească actul de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa de şomaj eliberate de instituţiile abilitate. Adeverinţa va fi valabilă până la închiderea categoriei în luna de raportare, deşi până acum valabilitatea documentului a fost de 6 luni.