Sari la conținut

Examen pentru cea mai căutată meserie. Cum poţi obţine un post plătit cu până la 10.000 de lei

Numărul celor care se interesează cum pot deveni consultanţi fiscali a explodat în ultima perioadă. Profesia a devenit tentantă după ce guvernanţii au anunţat că de anul viitor vor să schimbe din temelii sistemul de impozitare şi taxare a salariilor. Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în București se va organiza în data de 24 iunie 2017.

Ar fi nevoie de 35.000 de experţi care să-i ajute pe români să-şi completeze încâlcitele declaraţii la ANAF, iar pe piaţă sunt mai puţin de 6.000 de consultanţi fiscali.

Fostul preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali atrage atenţia că este puţin probabil ca într-un an să poată fi acoperit deficitul de experţi, chiar dacă salariile promise, de până la 10.000 de lei, sunt extrem de tentante.

Camera Consultanţilor Fiscali organizează examen de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în București, în data de 24 iunie 2017.

Înscrierile la examen se fac în perioada 22 mai 2017 - 9 iunie 2017 pe site-ul: www.ccfiscali.ro, iar dosarele se depun - în aceeaşi perioadă - direct sau se transmit, prin servicii poştale cu confirmare de primire, la adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti.

Condiţiile de înscriere:

Potrivit art. 4 alin. (1) din OG nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

b2) administrare fiscală;

b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

b4) activitate financiar-contabilă;

b5) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;

b6) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere

Ce face un consultant fiscal

Conform OUG nr. 71/2001, activitatea unui consultant fiscal constă în acordarea de asistenţă şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate, precum și prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale.

Un consultant fiscal se ocupă și de certificarea declarațiilor fiscale, oferă asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală, realizează expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătorești sau de cercetare penală, dar și de asistență și reprezentare în fața organelor fiscale.

Singurul mod de a deveni un consultant fiscale este susținerea unui examen organizat de CCF. Există însă și anumite categorii de persoane care scapă de susținerea lui și care trebuie doar să dea un interviu în fața unei comisii de evaluare din cadrul CCF, explică avocatnet.ro

Concret, e vorba de persoanele care au titlul de academician, profesor sau conferenţiar universitar, doctor în economie, doctor docent, cu specialitatea finanţe-contabilitate, precum şi membrii şi specialiştii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Parlamentul României, care verifică şi analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului.

Persoana care promovează examenul de consultant fiscal (asistent) trebuie să se înregistreze apoi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea corespunzătoare, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.