Sari la conținut

Ordonanţa salarizării în cifre: 650.000 de beneficiari, mai mulţi bani pentru 33.000 de angajaţi din armată şi 163.000 din sănătate

 

Aproximativ 650.000 angajaţi din sistemul bugetar vor beneficia, din luna august, de înlăturarea inechităţilor salariale, cheltuiala bugetară cu aplicarea noilor măsuri fiind estimată la 873 milioane lei în anul 2016 şi 2,6 miliarde lei în 2017, potrivit news.ro.

Aproximativ 70 la sută din angajaţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională vor beneficia de prevederile acestei ordonanţe. Astfel, în Ministerul Apărării Naţionale, potenţialii beneficiari, aproximativ 33.000, vor primi, începând cu luna august, 50 la sută din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit, aflată în plată la nivelul anului 2009, respectiv diferenţa de 50 la sută începând cu luna august 2017, potrivit MApN.

Restructurarea completă a sistemului de salarizare din sănătate, începând cu luna august 2016,  prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităţilor existente, se va face prin stabilirea unei creşteri suplimentare de aproximativ 10 la sută faţă de restul funcţiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creşterii atractivităţii carierei în sistemul public de sănătate.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  dă ca exemplu salariul de încadrare al unui medic din unităţi clinice, care  va fi între 2.364 lei şi 2.944 lei, în funcţie de vechime, iar al unui asistent medical între 1.960 lei şi 2.441 lei, în raport de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanţă sau primiri urgenţe va fi între 4.371 lei şi 5.443 lei.

În ce priveşte restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, aceasta se va face, începând cu luna august 2016, prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităţilor existente.

De exemplu, pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1 şi 6 ani, salariul de bază va fi între 1.896 şi 2.361 lei, iar pentru un profesor debutant salariul va fi între 1.700 şi 2.117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învăţământ între 6 şi 10 ani, salariul de  bază va fi între 2.991 şi 3.465 lei, va creşte gradual, în funcţie de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 lei.