Sari la conținut
News Alert

Persoanele care adoptă ar putea avea un concediu de trei luni de acomodare cu copilul

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a pus marţi în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 273/2004 privind procedura adopţiei.

Proiectul de act normativ, elaborat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), urmăreşte să simplifice procedura de adopţie şi să ofere soluţii legislative care să asigure o mai bună funcţionare a actualului sistem de adopţii.

Documentul propune revizuirea cadrului normativ în materia adopţiei, introducând dispoziţii menite să asigure celeritate în dobândirea statutului de copil adoptabil, dispoziţii destinate flexibilizării procedurii de evaluare a adoptatorilor şi susţinerii demersurilor de adopţie ale acestora, măsuri referitoare la realizarea potrivirii copilului cu o familie adoptatoare, dispoziţii procedurale speciale care să permită soluţionarea mai rapidă de către instanţa judecătorească a cauzelor pe care le presupune finalizarea unei adopţii, dar şi noi măsuri în adopţia internaţională.

Astfel, proiectul reglementează situaţia în care părinţii biologici legal citaţi de către instanţa judecătorească refuză să se prezinte pentru exprimarea consimţământului la adopţie, la două termene fixate de către instanţă.

"În această situaţie, instanţa are posibilitatea de a aprecia neprezentarea ca fiind un refuz abuziv al părinţilor biologici de a consimţi la adopţie şi poate declara copilul adoptabil fără consimţământul lor", se arată în nota de fundamentare care însoţeşte documentul.

Proiectul de lege prevede şi posibilitatea luării consimţământului prin comisie rogatorie sau la domiciliul părintelui, în cazul în care acesta, din motive temeinice, nu se poate deplasa la instanţă. De asemenea, proiectul reglementează o nouă situaţie, respectiv aceea în care după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut şase luni, iar părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea nu au putut fi găsite. În acest caz, pot fi demarate procedurile de adopţie, respectiv planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia.

Proiectul de act normativ propune şi reducerea de la 60 la 30 zile a termenului în care pot fi retrase declaraţiile părinţilor sau rudelor copilului care atestă că aceştia nu doresc să se îngrijească de copil şi introduce posibilitatea de a se stabili adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie şi în situaţia în care, deşi părinţii sau rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, în fapt refuză să semneze documentele care ar permite declararea copilului ca fiind adoptabil.

"În cazul copiilor plasaţi la rude, declararea adoptabilităţii acestora nu mai este condiţionată de trecerea unui termen de un an de la stabilirea măsurii de plasament. Managerul de caz din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului este specialistul care va stabili, în funcţie de interesul fiecărui copil, momentul la care este necesară declanşarea procedurilor de adopţie", explică iniţiatorii proiectului de act normativ în nota de fundamentare.

ANPDCA propune şi eliminarea termenului de doi ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil.

"Odată obţinut acest statut, ca urmare a pronunţării unei hotărâri de către instanţa judecătorească, va fi valabil până la încuviinţarea adopţiei copilului respectiv sau până la împlinirea de către acesta a vârstei de 14 ani. În acest sens, nu mai este necesară reluarea demersurilor la instanţă şi, pe cale de consecinţă, nici reluarea căutărilor părinţilor şi rudelor", arată iniţiatorii proiectului.

În vederea flexibilizării procedurii de evaluare a adoptatorilor şi susţinerii demersurilor de adopţie ale acestora, ANPDCA propune prelungirea valabilităţii atestatului de familie adoptatoare de la un an la doi ani, pentru a nu se mai parcurge etapa de pregătire în cazul persoanelor cărora le-a expirat atestatul şi solicită obţinerea unuia nou.

O altă prevedere nou introdusă vizează acordarea unui concediu de acomodare cu o durată de maximum 90 de zile şi a unei indemnizaţii lunare pe întreaga perioadă în care au copilul încredinţat în vederea adopţiei, egală cu media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare pronunţării hotărârii prin care s-a dispus încredinţarea.

"Concediul se acordă pentru copilul adoptat cu vârsta mai mare de doi ani, întrucât în cazul copiilor cu vârsta sub doi ani sunt incidente dispoziţiile OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată prin Legea 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Totodată, proiectul de lege prevede reglementarea obligativităţii pentru angajatori de a acorda celor care doresc să adopte o dispensă pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi de participarea la potrivirea practică cu copilul - în limita a 40 de ore pe an, fără afectarea drepturilor salariale.