Sari la conținut

Populația, autoritățile publice, spitalele, instituțiile de asistență socială și termocentralele vor fi considerate consumatori protejați de gaze

Foto: Gulliver/GettyImages

Actuala intervenție legislativă vizează o serie de modificări privind responsabilitățile și sarcinile ministerului de resort, incluzând noi obiective, rezultate din contextul celor mai recente evoluții de politică energetică la nivel european, precum și facilitarea realizării proiectelor de interes național. De asemenea, proiectul de act normativ are în vedere și reglementarea unor aspecte care stabilesc regimul juridic al concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, definirea consumatorului protejat, precum și o serie de măsuri necesare a fi aplicate în cazul unei situații de criză care atinge nivelul de urgență, în aplicarea prevederilor Regulamentului UE nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010, privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului”, se arată în nota explicativă.

Astfel, în categoria „consumatori protejați” intră cei casnici racordați la o rețea de distribuție, autoritățile publice și orice alte entități publice sau private care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății și asistenței sociale, cu condiția ca aceștia să fie racordați la rețeaua de distribuție și transport și să nu reprezinte mai mult de 20% din consumul total de gaze, precum și instalațiile de termoficare care furnizează energie termică celor din categoriile menționate, cu condiția să nu poată funcționa cu alți combustibili și să fie conectate la o rețea de distribuție sau transport de gaze naturale.

Acești consumatori protejați vor avea prioritate în alimentarea cu gaze în cazul declanșării situației de urgență.

Totodată, modificările aduse legii-cadru a energiei și gazelor vizează interzicerea subconcesiunii distribuției de gaze, precum și limitarea duratei concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale la 49 de ani, cu posibilitatatea prelungirii cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Prin proiectul de act normativ se propune și modificarea amenzii contravenționale pentru fapta de neconstituire a stocului minim de gaze naturale, pe care titularii licențelor de furnizare/transport au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană, de la amenda contravențională de 500.000 lei, cea cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală.