Sari la conținut
News Alert

Prețul de achiziție a gazelor din producție internă se va menține la 53,3 lei/MWh, pentru clienții casnici și centralele termice

Având în vedere că în perioada octombrie-decembrie 2014 nu a fost respectată etapa de majorare a prețului producției interne de la 53,3 la 54,6 lei/MWh stabilit prin Memorandumul cu tema: Calendar de eliminare a prețurilor reglementate la gaze naturale, prin proiectul de act normativ se propune menținerea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică destinată consumului populației, produsă în centralele de cogenerare și în centralele termice, la un nivel de 53,30 lei/MWh pentru perioada ianuarie — iunie 2015”, se menționează în nota de Fundamentare a proiectului.

Documentul mai menționează că, potrivit Programului de măsuri pentru eliminarea prețurilor reglementate la gazele naturale, Guvernul va elabora, la propunerea ANRE, un nou grafic de liberalizare pentru perioada 1 iulie 2015 — 30 iunie 2021, care va ține cont de trendul descrescător al evoluției prețurilor hidrocarburilor, precum și de perioada mai lungă de eliminare treptată a prețurilor reglementate ce va fi agreată cu instituțiile financiare internaționale.

În conformitate cu prevederile legale, producătorii de gaze naturale au obligația de a pune cu prioritate la dispoziția furnizorilor cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție, necesare acoperirii consumului clienților casnici, inclusiv cantitățile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, în conformitate cu reglementările ANRE și cu respectarea graficului de liberalizare a prețurilor și de asigurare a gazelor naturale pentru aceștia.

De asemenea, furnizorii și clienții noncasnici care beneficiază de aceste cantități au obligația respectării destinației acestor cantități de gaze naturale. Restul producției proprii realizate de producători, mai puțin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic, va fi pus la dispoziția pieței concurențiale.

Începând cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016, și până la 30 iunie 2021 se va aplica o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților casnici și clienților noncasnici, producători de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației.