Sari la conținut

Proiect: convertirea în lei a creditelor în valută. Condiţiile programului şi cui s-ar putea aplica

 

Proiectul este iniţiat „în lipsa unor măsuri urgente prin care statul să ofere sprijinul necesar persoanelor fizice care se încadrează în grupuri vulnerabile”.

„Proiectul de act normativ va facilita rambursarea de către persoanele fizice, în special persoanelor cu venituri reduse şi medii, a creditelor contractate în valute faţă de care leul s-a depreciat cu mai mult de 50% de la data contractării, şi va contribui la asigurarea premiselor pentru păstrarea imobilelor achiziţionate în scop locativ, precum şi la scăderea nivelului creditelor neperformante ale băncilor.

Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezentul act normativ instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care convertesc în lei creditele imobiliare acordate în valută persoanelor fizice eligibile în cadrul acestui Program.

Programul se derulează pe o perioadă de 1 an, în limita unui plafon de garanţii în sumă de 1 miliard de lei.

Garanţiile de stat vor acoperi 50% din valoarea creditului imobiliar în lei, rezultat după aplicarea unui discount de 15% la soldul creditului în lei rezultat în urma conversiei, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.

Prevederile Programului nu acoperă situaţiile în care portofoliile de credite acordate în valută, garantate cu ipotecă, au fost externalizate/vândute de către instituţiile financiare către alte entităţi, din afară ţării, dar pentru care acestea asigură în continuare activitatea de administrare a creditelor faţă de beneficiari.

Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanţiilor în cadrul Programului, beneficiarii Programului vor plăti un comision de risc care se virează într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

Condiţiile de aplicare a programului:

- conversia creditelor în lei s-ar putea efectua la cererea beneficiarului şi cu aprobarea băncii, fără comisioane, taxe sau alte costuri suplimentare aferente acesteia, la cursul de schimb anunţat de BNR la data conversiei.

- rata lunară a creditului, rezultată în urmă conversiei, urmează să fie mai mică decât echivalentul în lei a ratei lunare a creditului înaintea efectuării conversiei, calculată la cursul BNR valabil la data conversiei.

PROIECTUL INTEGRAL AICI

- la valoarea în lei a creditului convertit instituţia de credit ar putea acorda un discount de 15%, rezultând valoarea finală a creditului în lei.

- pe baza valorii finale a creditului în lei urmează să se calculeze garanţia acordată de stat, care ar putea fi de 50% din această valoare.

Sunt eligibile la aplicarea programului:

- creditele ipotecare destinate exclusiv achiziţionării/construcţiei unei locuinţe în vederea satisfacerii cerinţelor proprii de locuit;
creditele contractate într-o valută în raport cu care leul s-a depreciat semnificativ faţă de data contractării (prin depreciere semnificativă se înţelege deprecierea cu cel puţin 50% a monedei naţionale în raport cu valuta în care s-a acordat creditul, la data cererii de conversie faţă de data acordării creditului;

- creditele a căror valoare rezultată în urma conversiei şi aplicării discountului este de maximum 300.000 de lei.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii programului:

- la data solicitării conversiei, au în derulare un credit imobiliar acordat într-o valută în raport cu care moneda naţională s-a depreciat semnificativ faţă de momentul acordării creditului;

- la data efectuării consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC) înregistrează o întârziere la plata ratelor de cel mult 60 zile; consultarea CRC va fi efectuată de instituţia de credit cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii către FNGCIMM a solicitării de garantare;

- la data solicitării conversiei declară pe propria răspundere că destinaţia creditului imobiliar supus conversiei a constat în achiziţionarea/construcţia unei locuinţe destinate satisfacerii cerinţelor proprii de locuit ;

- venitul net al beneficiarului, luat în calcul de instituţia de credit la aprobarea conversiei, nu depăşeşte valoarea de 3.000 lei/lună;

- la data efectuării conversiei de către instituţia de credit, după aplicarea discountului, prin aplicarea gradului de îndatorare, respectiv ponderea ratei împrumutului în venit, rată lunară a creditului imobiliar convertit depăşeşte 25% din veniturile lunare ale beneficiarului.

Garanţiile urmează să fie acordate prin FNGCIMM, în limita unui plafon de un miliard de lei.