Sari la conținut

Proiect de lege pentru cei care s-au pensionat anticipat

Persoanele care s-au pensionat anticipat între 2011 şi 2016 ar putea cere recalcularea pensiei, dacă Parlamentul va aproba un proiect de lege depus de doi deputaţi PSD.

pensionari

Cei pensionaţi în acest interval ar urma să scape de penalizare, deci să nu li se mai reţină 0,75% pentru fiecare lună de anticipare.

De aceste prevederi vor beneficia, deci, persoanele care până la depunerea cererii nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Senatul este prima cameră sesizată, votul final aparţine deputaţilor.

Deputaţii PSD Adrian Solomon şi Irinel Stativă au depus, la Senat, o propunere legislativă pentru completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care prevede că persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea pensiei, astfel încât cuantumul pensiei să nu mai fie diminuat prin aplicarea procentului de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare până la împlinirea vârstei standard, precizează News.ro.

Astfel, la articolul 65, după alineatul 6 se introduc trei alineate noi cu următorul cuprins: (7) - Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alineatului 4.

De asemenea, recalcularea prevăzută la alineatul 7 se face la cererea persoanei ineresate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.

 

Prevederile alineatelor de mai sus se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă.

Potrivit expunerii de motive, la data de 14 iulie 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr.142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare, care modifică modul de calcul al cuantumului pensiei anticipate parţiale prin eliminarea procentului de 0,75% aplicat cuantumului pensiei pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limita de vârstă.

Iniţiatorii propunerii legislative explică faptul că, de la data intrării în vigoare a noii reglementări, cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

„Întrucât  prevederile noii reglementări nu pot retroactiva, de beneficiul legii mai favorabile beneficiază numai persoanele care au solicitat pensie anticipată parţială după data intrării în vigoare a Legii nr. 142/2016, respectiv 14 iulie 2016, creându-se astfel o situaţie discriminatorie pentru persoanele pensionate până la această dată, acestora neaplicându-se noua lege”, mai afirmă social-democraţii.

Deputaţii PSD mai argumentează că, în prezent, pentru persoanele care s-au pensionat până la data de 14 iulie 2016, cuantumul pensiei anticipate parţiale rămâne în continuare diminuat prin aplicarea procentului de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare până la împlinirea vârstei standard, în timp ce pentru persoanele pensionate după această dată se aplică prevederile mai favorabile ale Legii nr. 142/2016.