Sari la conținut

Utilitar. Care sunt paşii pentru recepţia unei clădiri

 

Indiferent dacă aţi lucrat cu o firmă autorizată sau cu muncitori "în regie proprie", trebuie să încheiaţi un proces-verbal de recepţie, act ce trebuie semnat de proprietarul locuinţei şi de un reprezentant al administraţiei locale.

Trebuie să începeţi recepţia cu cel mult 15 zile după ce constructorul v-a anunţat oficial că lucrările au fost finalizate.

Recepţia lucrărilor se face de către o comisie, aleasă de dumneavoastră, din care trebuie să facă parte şi reprezentantul Administraţiei locale. Proiectantul şi executantul sau reprezentanţii lor nu pot face parte din comisia de recepţie, întrucât au calitatea de invitaţi.

Comisia de recepţie verifică dacă s-a respectat Autorizaţia de Construire, dacă lucrările s-au executat în conformitate cu prevederile contractului dintre dumneavoastră şi executant, precum şi referatul de prezentare, întocmit de proiectant, cu privire la modul cum a fost executată lucrarea.

La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul verbal de recepţie. Recepţia se poate face dacă nu există obiecţii. Dacă există obiecţii, se poate face recepţia, cu notarea expresă a acestora şi cu posibilitatea de remediere a defecţiunilor sau lipsurilor în termen de 90 zile.

După recepţie aveţi obligaţia să mergeţi cu procesul verbal de recepţie la biroul fiscal de la Primărie pentru luarea în evidenţă şi stabilirea impozitului anual.