Sari la conținut

UTILITARA. Cine beneficiază de ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană

Beneficiarii ajutoarelor alimentare din partea Uniunii Europene sunt:

- Pensionarii cu pensii cumulate până la 400 lei/lună;

- Adulţii şi copiii cu handicap grav, neinstituţionalizaţi

- Luptătorii în revoluție și urmașii eroilor martiri

- Şomerii

- Familiile şi persoanele singure cu venit minim garantat

Pentru a vă încadra într-una din categoriile de beneficiari ai ajutoarelor alimentare trebuie să aveţi, după caz, următoarele documente:

- dispoziţia scrisă a primarului că primiţi venitul minim garantat

- carnetul de şomer

- decizia de pensionare sau

- certificatul de încadrare în grad de handicap

În cazul persoanelor cu handicap grav şi nedeplasabile, alimenetele pot fi ridicate de soț/soție sau fiu/fiică. Condiția este să aibă aceeași adresă de domiciliu cu a beneficiarului.

De asemenea, alimentele pot fi primite şi de întreţinătorul persoanei cu handicap sau de asistentul personal. În acest caz, asistentul trebuie să prezinte o adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială.  

Pe aceeași temă