Sari la conținut

Acuze. Statul a pus gând rău asiguratorilor români. Pe cei străini îi favorizează

City Insurance enumeră "multele şi diversele situaţii în care conducerea ASF şi-a exprimat explicit opinia că societăţile de asigurări cu capital românesc nu sunt performante, că nu respectă regulile de piaţă şi că ar trebui că pe piaţa asigurărilor să rămână doar societăţile mari de profil, adică multinaţionalele", potrivit unui articol realizat de wall-street.ro, disponibil aici.

Oficialii City Insurance spun că, urmărind cu consecvenţă acest scop, ASF foloseşte o paletă largă de mijloace precum: controale repetate şi lungi, urmate de măsuri netemeinice şi contradictorii, divulgarea către media a unor "ştiri" nereale despre existenţa unor aşa-zise probleme în activitatea societăţii cu capital românesc, dar şi a unor date confidenţiale, nedestinate publicităţii, despre unele aspecte economice aflate cu ocazia controalelor întreprinse, refuzul de a acorda sprijinul necesar atunci când societatea a fost nedreptăţită prin decizii luate de către alte instituţii sau în situaţiile litigioase.

"Toate aceste atitudini abuzive au ca efect ştirbirea imaginii societăţii, rezerve în ceea ce priveşte subscrierea potenţialilor asiguraţi, dar şi mari dificultăţi în atragerea de finanţări. City Insurance îndeplineşte toate cerinţele de capital,  potrivit  Solvency II, şi este în măsură să satisfacă toate cererile justificate de despăgubire", potrivit unui comunicat al societăţii.

ASF a decis deschiderea procedurii de redresare financiară  pe bază de plan la City Insurance, în urma unei analize diagnostic de supraveghere şi a unui raport de control inopinat care au scos în evidenţă o serie de deficienţe privind solvabilitatea şi nivelul capitalului. Printre cele mai importante probleme identificate în situaţia societăţii sunt gradul ridicat de subadecvare a rezervelor de daună, de 43%, şi coeficientul de lichiditate de 0,83 pentru activitatea de asigurări generale, care nu respectă prevederile normelor în vigoare.

Prin decizia ASF, activitatea de subscriere a City Insurance va fi totodată limitată la 75% din totalul sumelor de asigurare brute înregistrate în anul 2015, mai puţin clasa 15 - Asigurări de garanţii, unde subscrierea de noi contracte de asigurare va fi interzisă. Poliţele de asigurare deja emise rămân valabile până la data expirării. În termen de cel mult 20 de zile de la data comunicării deciziei Consiliului ASF, City Insurance are obligaţia să desemneze un auditor financiar, persoană juridică, pentru efectuarea unei evaluări corecte, prudente şi realiste a activelor, datoriilor şi capitalurilor sale proprii.

Pe aceeași temă