Sari la conținut

Extrasele de carte funciară vor fi obținute on-line

Conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) propune modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară astfel încât extrasul de carte funciară pentru informare să poată fi obținut și plătit prin mijloace electronice.

ANCPI online

Românii nu vor mai trebui să se deplaseze la oficiile ANCPI din țară pentru a obține extrase de carte funciară de informare. Potrivit unei propuneri de ordin a șefului ANCPI, Radu Codruț Ștefănescu, pentru modificarea Ordinului 700/2014, ”extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situaţia cadastral - juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Extrasul eliberat on-line prin intermediul platformei e-payment este generat automat de sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral și cartea funciară, valabilă la data generării”, spune ordinul de modificare care așteaptă aprobarea și care se află în dezbatere publică până în data de 12 februarie.

Sistemul poate fi accesat la adresa http://epay.ancpi.ro și presupune înregistrarea doritorilor. Tarifele nu vor fi modificate astfel că un extras de carte funciară de informare va continua să coste 20 de lei.

Cum românii sunt foarte atenți când vine vorba de ștampile, antete, semnături etc, noile modele de extrase vor conține precizarea că sunt emise în sistem electronic și că sunt valabile inclusiv în fața notarilor. ”Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară al ANCPI în temeiul art. 6 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral și cartea funciară, valabilă la data generării. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condiţiile legii”, se va preciza pe acestea.

Totuși, în forma inițială, ordinul președintelui de modificare urma să precizeze exact că ”extrasul eliberat on-line prin intermediul platformei e-payment este valabil fără semnătură și ștampilă”. Formularea a fost însă scoasă, probabil pentru evitarea ridicolului. Excluderea referirii la semnătură și ștampilă nu înseamnă că acestea vor fi necesare în cazul în care acest document este obținut electronic.