Sari la conținut

Ajutoare pentru mobilitatea șomerilor. Sunt acestea efective?

Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, adoptate prin OUG 60 din 2016, vor fi aplicate începând cu 3 decembrie. Aceasta după ce, marți, Guvernul a adoptat normele de aplicare a ordonanței.

somaj - participanti la o bursa a locurilor de munca - mfax

Normele adoptate de Guvern stabilesc modalitatea practică de acordare a primelor de activare, încadrare, instalare de care beneficiază la angajare persoanele fără un loc de muncă, precum și documentele în baza cărora se obțin aceste drepturi.

"Aceste documente vor fi depuse personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București (acolo unde persoana se află în evidență)", se arată într-un comunicat de presă al Executivului.

Vor putea beneficia de prima de instalare și persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul de liberă circulație a lucrătorilor în spațiul UE și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni și care îndeplinesc condițiile legale.

"Beneficiarii acestor drepturi vor avea obligația să prezinte la agenția de ocupare a forței de muncă teritorială la care sunt înregistrați și care le-a stabilit și acordat drepturile respective sau la care le-a fost transferat dosarul, ca urmare a schimbării domiciliului sau stabilirii reședinței într-o localitate din alt județ, dovada emisă de angajator că sunt încadrați", se precizează în comunicat.

Executivul mai arată că pot beneficia de primele de mobilitate, respectiv prima de încadrare sau cea de instalare, persoanele care au domiciliul sau reședința ori își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii.

De asemenea, normele prevăd explicit procedura și documentele pe care trebuie să le depună angajatorii pentru a beneficia de stimulentele acordate pentru angajarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Ce prevede ordonanța

Actul legislativ se referă la acordarea unor stimulente la angajarea şomerilor şi a tinerilor absolvenţi. 

Concret, şomerii care decid să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajaţi, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei. Persoanele care se vor muta împreună cu familia vor primi 15.500 de lei. Prima de instalare se acordă în două tranşe: o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării şi o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Şomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni vor primi o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă.

De asemenea, Guvernul a introdus şi o subvenţie a navetei şomerilor care se angajează. Cuantumul acestei primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa.

Vor funcționa măsurile de încurajare?

Oamenii de afaceri consideră că adoptarea măsurilor este pozitivă, dar efectul va fi redus. Cristian Pârvan, reprezentant al Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), spune că este nefiresc ca măsurile să fie adoptate la finele anului, fiind știut faptul că nu se fac angajări în perioada aceasta.

”Noi considerăm măsurile bine venite dar oprite la început sau la jumătatea drumului. Așa numitele stimulente sunt mult prea mici ca să crească mobilitatea forței de muncă și atractivitatea de a munci. Nu va fi un fenomen semnificativ. Activitatea economică nu este într-o perioadă foarte fericită dincolo de evoluțiile macroeconomice. Construcțiile nu și-au revenit la nivelul anterior crizei. Noi am propus suplimentarea măsurilor. Spre exemplu, cine acceptă să plece la mai multe sute de kilometri să îi fie decontabilă o deplasare acasă, la fiecare trei luni. Stimulentul pentu plecat soț - soție este minim acum, mai ales că nouă ne lipsesc în România sistemele din vest. Adică, dacă eu cu familia mă relochez din Vaslui la Timișoara firma să îmi asigure transportul mobilei să îmi preia casa din Vaslui. Statisticile arată că noi creștem locurile de muncă fără calificare, conform ultimului studiu PIAROM. Mobilitatea nu este stimulată căci ajutoarele sociale sunt mai stimulative decât să pleci de la Vaslui la Timișoara”, spune omul de afaceri.