Sari la conținut

ANAF a publicat lista micilor datornici la stat

De anul acesta, ANAF a inclus pe această listă companiile mari și mijlocii aflate în insolvență. Așa se explică faptul că pe primele locuri apare Compania Națională a Huilei, cu o datorie de peste 5 miliarde de lei la bugetul de stat, la cel al asigurărilor sociale, la cel pentru șomaj și la Fondul Național Unic de Asigurări sociale.

O altă mare companie cu restanțe este Italia Tabacco Production, care a acumulat o datorie de peste 1,4 miliarde de lei. În aceeași situație se află și Agroponte SRL.

Pe locuri fruntașe se află și Căile Ferate Române, Carom SA și Benz Oil.

În rândul datornicilor sunt și societăți care activează în domeniul mass-media: Editura Intact, Realitatea Media şi Mediafax Group. Toate au datorii de zeci de milioane de lei.

Potrivit ANAF, cei aproape 145 mii de contribuabili cu restanțe mai mari de 10 mii de lei au datorii adunate de peste 77 de miliarde de lei. De la 81% din această suma statul își poate lua adio. Este practic nerecuperabilă.

Emilian Duca, specialist fiscal: „Înseamnă 15 miliarde de euro. O sumă care arată dimensiunea jafului. Sunt bani care trebuiau să fie la bugetul statului şi nu au ajuns acolo”.

ANAF urmează să publice și lista datornicilor persoane fizice cu restanțe de peste 1.500 de lei.

Lista datornicilor ANAF (inclusiv datorii contestate)

CN Huilei 5,2 mld. lei

Italia Tabacco Production 1,49 mld. lei

Agroponte SRL 1,47 mld. lei

SN Căile Ferate Române 1,28 mld. lei

Carom SA 980,7 mil. lei

Benz Oil SRL 7

Sursa: ANAF

DESCĂRCAȚI LISTA COMPLETĂ DE AICI!

Conform Codului de procedură fiscală, "obligaţii fiscale restante" înseamnă:

a) obligaţiile fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;

b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.

144.829 de contribuabili mici şi instituţii publice cu restanţe mai mari de 10.000 lei la 31.03.2016, înregistrează obligaţii fiscale totale de 77,11 miliarde de lei, din care 19% (14,65 miliarde de lei) sunt arierate recuperabile, iar 81% (62,46 miliarde de lei) reprezintă arierate nerecuperabile, informează ANAF.

În categoria arierate nerecuperabile se înscriu obligaţiile fiscale pentru care diferite constrângeri legale opresc ANAF de la iniţierea sau continuarea măsurilor de executare silită. Din aceasta categorie fac parte:

- obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei (Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare);

- obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a instituit administrarea specială;

- obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care executarea silită este suspendată conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- obligatiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate fără venituri sau bunuri urmăribile, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

44,2% (6,47 miliarde de lei) din totalul arieratelor recuperabile ale micilor contribuabili reprezintă arierate certe, pentru care există certitudinea recuperării, la data publicării prezentei.

Arieratele pentru recuperarea cărora ANAF a întreprins unele măsuri de colectare dar, din cauza diverselor procedurii administrative, stingerea lor este amânată, intră în categoria “arieratelor incerte”. Aceste arierate pot fi:

- creanţele fiscale pentru care s-a formulat contestaţie;

- creanţele fiscale pentru care ANAF a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă;

- creanţele fiscale stabilite prin estimarea bazei de impunere de către inspecţia fiscală;

- creanţele fiscale ale contribuabililor pe care ANAF i-a declarat inactivi;

- creanţele fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu.

Denumirile contribuabililor sunt preluate direct din evidentele Oficiului Naţional al Registrului Comertului sau din documentele oficiale de înfiinţare ale acestora, aşa cum au fost declarate de debitori).

Sunt exceptate de la publicare obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, cele a căror executare este suspendată şi cele care au termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară.

De asemenea, sunt exceptaţi de la publicare contribuabilii ale căror obligaţii fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt mai mici sau egale cu suma de rambursat/restituit.

În aplicarea iniţiativei europene Open Data, şi pentru a facilita accesul publicului larg, lista este publicată pe date.gov.ro în format accesibil, reutilizabil şi redistribuibil, fără restricţii de tipul drepturi de autor (copyright), patente sau alte mecanisme de control (open data).

Utilizarea datelor deschise (open data), permite cetăţenilor să identifice, să descarce şi să utilizeze seturi de date publice generate sau deţinute de către administraţia publică. Fondat pe principiile transparenţei, participării şi colaborării, portalul urmăreşte modelele similare întreprinse în Statele Unite ale Americii şi în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

Lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante se publică în baza art. 162 din Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015. Cuantumurile de la care obligaţiile fiscale restante fac obiectul publicării pe pagina de internet a ANAF şi Procedura de publicare a listelor debitorilor şi cuantumul obligaţii fiscale restante înregistrate au fost aprobate prin OPANAF nr. 558/2016.

Contribuabilii cu restanţe fiscale înregistrate au primit notificări prealabile şi li s-a oferit astfel posibilitatea stingerii datoriilor sau clarificării situaţiei fiscale.

Citiți și ANAF a publicat lista rușinii. Topul companiilor cu datorii la stat mai mari de 10 milioane de lei