Sari la conținut

Program postuniversitar on-line în Bio-Economie

Primul curs de tip post-universitar online în managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței, organizat de Catedra de pe lângă Strategia UE pentru Regiunea Dunării ”Jean Bart” (CIO-SUERD), în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române și Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), înregistrează primii 20 de absolvenți.

Ports-du-Danube-800-400

Bio-Economia, ca domeniu în Uniunea Europeană, deține deja în prezent o cifră de afaceri de 2,1 trilioane Euro și menține peste 18 milioane de locuri de muncă active, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

În cadrul parteneriatelor public-private privind industriile bio, operatorii din domeniul privat investesc în această etapă peste 2 miliarde Euro în infrastructură-pilot. În mod specific, prin finanțarea proiectelor de cercetare și inovare se crează noi parteneriate majore în sectoare precum: agricultură și industrie agro-alimentară, furnizare de tehnologie, silvicultură, celuloza și hârtie, produse chimice și energie.

Programul își propune formarea unor consultanți, project manageri, economiști, specialiști, cercetători și traineri care să se implice în dezvoltarea inovării durabile / integrale într-o manieră responsabilă și identificarea și valorificarea ecosistemelor inovative, în condițiile în care se apreciază că România are un potențial extraordinar în domeniu. ”Ar fi regretabil ca aceste finanțări și investiții să ocolească sau să nu favorizeze suficient sectoarele menționate și în țara noastră”, spun responsabilii programului.

Programul de tip post-universitar ”Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței” vizează înzestrarea cursanților cu un set consistent de competențe, precum și cu înțelegerea inovării în științele vieții, atât de necesară celor care activează în sectorul public, în mediul privat și în zona ONG.

În acest sens, curricula este orientată către o gamă largă de experți actuali sau de viitor care acționează în domenii tehnologice de vârf, în scopul de a-i echipa în așa fel încât să poată oferi soluții la probleme practice legate de: strategii de inovare ale firmelor, politici și reglementări, modele colaborative în cercetare-dezvoltare, guvernanță și proprietate intelectuală.

Cursul se desfășoară exclusiv on-line, pe o platforma dedicată, cu acces personalizat, pe o perioada de 3 luni, iar la final, în urma unei evaluări bazate pe prezentarea în scris a unui micro-proiect personal, acesta se soldează cu Certificat de Absolvire eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării ”Jean Bart” – CIO-SUERD, Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”
al Academiei Române, Asociația ”Comunitățile Locale
Riverane Dunării” – Departamentul de Training – CLDR, membră Danubius Academic Consortium (DAC, Baden Wurttmeberg) și a
Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena).