Sari la conținut

Comisia Europeană a întrerupt din nou plăţile pentru unul dintre cele mai importante programe cu fonduri UE

Foto: Gulliver / Getty Images

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) a fost unul dintre cele mai importante programe cu fonduri europene din perioada 2007-2013, cu sume disponibile pentru România în valoare de de 3,4 miliarde euro.

„Motivele întreruperii vizează deficienţe în funcţionarea sistemului de management şi control al POSDRU, mai precis legate de procedurile de selecţie a proiectelor şi verificările de prim nivel realizate de Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare aflate în subordinea Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceste deficienţe au fost constatate în cursul misiunii de audit a DG Ocupare din perioada 21 octombrie – 10 noiembrie 2015”, prrecizează Ministerul Fondurilor Europene.

Plăţile pe POSDRU au fost întrerupte sau suspendate de către Comisia Europeană de mai multe ori, pe fondul spuspiciunilor de fraudă. În martie 2015, rambursările pe POSDRU au fost întrerupte temporar, iar proiectele au fost reverificate. În septembrie 2015, decizia de întrerupere a plăţilor a fost ridicată după un audit al Comisiei Europene.

În acest moment, autorităţile de la Bucureşti încearcă să limiteze pagubele după noua întrerupere a plăţilor.

„Analizăm această situaţie şi suntem în legătură cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a identifica şi lua măsurile necesare pentru ameliorarea funcţionării sistemelor de gestionare şi control aferente POSDRU şi pentru verificarea cheltuielilor efectuate de beneficiari. Această experienţă ne confirmă că schimbarea radicală a modului de abordare cu privire la finanţările 2014-2020 este necesară”, a afirmat ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, citată în comunicat.

Ministerul Fondurilor Europene precizează că autoritatea de management pentru POSDRU va continua să verifice cererile de rambursare ale beneficiarilor şi să efectueze plăţi pentru cheltuielile eligibile aferente proiectelor aprobate. Totuşi, în cazul în care cheltuielile sunt considerate neeligibile de către Comisia de la Bruxelles, sumele nu vor fi rambursate.

Noua întrerupere a plăţilor ar putea da o lovitură planurilor ministrului Fondurilor Europene, care a declarat, luni,  că „speranţa” autorităţilor în privind absorbţiei fondurilor structurale este de 75% în acest moment, cu posibilitatea de a creşte chiar la 80%, prin programele retrospectiv.

La finalul anului trecut, rata efectivă de absorbţie a României pentru perioada bugetară 2007 şi 2013 a fost Absorbţia fondurilor de 63,3 % pentru fondurile structurale şi de coeziune fost , cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, în timp ce, din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, rata de absorbţie a fost de 82,3%, a preciat Comisia Europeană, în ultimul raport de ţară.

Totuşi, autorităţile române sperau să mărească gradul de absorbţie prin facturile emise până la 31 decembrie 2015 şi trimise la Bruxelles, dar nedecontate încă, aşa cum este şi cazul celor întrerupte la plată, marţi, pe programele derulate prin POSDRU.

Sursa News.ro