Sari la conținut

ASF: Clasamentul celor mai bune asigurări auto

Datele statistice centralizate în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) arată că, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi a nevoilor financiare ale consumatorilor în 2016, cinci societăţi de asigurare şi-au menţinut încadrarea în gradul de conformitate bun, o societate de asigurare şi-a îmbunătăţit activitatea, dar se menţine la un grad de conformitate mediu privind ceilalţi indicatori, în timp ce două societăţi şi-au păstrat încadrarea în gradul de conformitate redus.

masina accident avarie asigurare GettyImages-493811841

Autoritatea de Supraveghere Financiară a luat în calcul trei indicatori pentru realizarea clasamentului, potrivit wall-street.ro. Cei trei indicatori, care au fost creaţi după modele utilizate la nivel internaţional, sunt:

 • Indicatorul petiţii/contracte exprimă gradul de conformitate a produselor unei societăţi cu drepturile şi nevoile financiare ale consumatorilor de asigurări;

 • Indicatorul petiţii/daune avizate exprimă gradul de îndeplinire a obligaţiilor societăţii în activitatea de instrumentare şi lichidare a dosarelor de dăuna;

 • Indicatorul petiţii favorabile/daune avizate exprimă gradul de conformitate a soluţiilor adoptate în dosarele de dăuna cu prevederile legale/contractuale.

Pe baza analizei acestor indicatori se poate realiza o clasificare a entităţilor supravegheate şi/sau reglementate de către ASF, în grade de conformare bune, medii şi reduse, astfel:

 • Valorile indicatorilor sub nivelul de referinţă al pieţei de 100% denotă un grad bun de conformitate;

 • Indicatorii cu valori între 100% şi 200% denotă un grad mediu de conformitate;

 • Indicatorii cu valori peste 200% denotă un grad scăzut de conformitate.

Un procent cât mai mic al indicatorului respectiv arată un grad cât mai mare de conformitate. În urma centralizării şi analizării indicatorilor pentru primele zece societăţi de asigurare care au înregistrat cele mai multe petiţii la ASF, societăţi autorizate să practice activitatea de asigurare în România, a rezultat următoarea situaţie:

 • Allianz-Tiriac Asigurări, Generali România şi Groupama se încadrează într-un grad de conformare bun pentru toţi indicatorii calculaţi, valorile fiind sub pragul de 50%:

 • Omniasig VIG se încadrează într-un grad de conformare bun pentru toţi indicatorii calculaţi, două valori fiind sub pragul de 50%;

 • Uniqa Asigurări se încadrează într-un grad de conformare bun pentru toţi indicatorii calculaţi, o valoare fiind sub pragul de 50%;

 • Euroins se încadrează într-un grad de conformare bun pentru un indicator şi mediu pentru ceilalţi doi indicatori;

 • Carpatica Asig s-a încadrat într-un grad de conformare bun pentru un indicator şi redus pentru alții doi, ceea ce arată faptul că societatea a avut deficienţe în ceea ce priveşte activitatea de instrumentare a dosarelor de dăuna şi în ceea ce priveşte conformitatea soluţiilor adoptate cu prevederile legale/contractuale. ASF a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii Carpatica Asig ca urmare a deteriorării indicatorilor financiari cu privire la cerinţele minime de capital şi de solvabilitate;

 • Asirom VIG şi City Insurance se încadrează într-un grad de conformare redus pentru toţi indicatorii, ceea ce arată că societăţile nu s-au preocupat îndeajuns de respectarea drepturilor şi nevoilor financiare ale consumatorilor săi, au deficienţe în ceea ce priveşte activitatea de instrumentare a dosarelor de dăuna şi în ceea ce priveşte conformitatea soluţiilor adoptate cu prevederile legale/contractuale.Valorile rezultate cu privire la societăţile Asirom VIG şi City Insurance confirmă situaţiile de fapt constatate în cadrul controalelor efectuate în cursul anului 2016. Conducerile celor două companii de asigurare au fost sancţionate de ASF, totodată stabilindu-se în sarcina acestora obligaţia întocmirii unor planuri de măsuri în vederea remedierii celor constatate. City Insurance este în procedura de supraveghere specială pe bază de plan de redresare din aprilie 2016, dar măsurile de recapitalizare nu au fost îndeplinite. Asirom VIG a efectuat o majorare de capital de 84,5 milioane de lei, care îi îmbunătăţeşte lichiditatea şi solvabilitatea", arată ASF.

 • Forte Asigurări – Reasigurări S.A. s-a încadrat într-un grad de conformare redus pentru toţi indicatorii, valorile acestora fiind foarte mari comparativ cu valorile indicatorilor calculaţi pentru celelalte societăţi de asigurare.