Sari la conținut

Facilităţi fiscale pentru business angels

 

Camera Deputaţilor, în calitate de camera decizională, a aprobat miercuri un proiect de lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels, care a primit în octombrie anul trecut şi avizul Guvernului, iar în februarie a fost votat şi de senatori.

Conform Proiectului de Lege nr. 26/2015 privind stimularea investitorilor individuali, aprobat miercuri de deputaţi, investitorii individuali vor fi scutiţi de plata unor impozite, pentru stimularea unui mediu economic favorabil investiţiilor în IMM-uri nou înfiinţate (start-up-uri).

Un investitor individual, cunoscut şi ca investitor „providenţial” sau business angel este o persoană fizică posesoare de capital, de expertiză şi de dorinţa necesară realizării unei investiţii într-un start-up.

Pe piaţa financiară locală, aceşti business angels contribuie cu capital propriu, de la 10.000 de euro, până la maximum 200.000 de euro, în anumite condiţii şi prin asumarea unui risc înalt, la finanţarea afacerilor din sectoarele economice care prezintă un potenţial sporit de creştere, de exemplu IT şi tehnologie.

Facilităţile fiscale de care va beneficia, în urma implementării acestei legi, un business angel se referă la scutirile de la plata:

- impozitului pe veniturile sub formă de dividende, pentru o perioadă de 3 ani, din momentul dobândirii părţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale dobândite;

- impozitului pentru câştigul stabilit din transferul părţilor sociale dacă înstrăinarea are loc după cel puţin 3 ani de la dobândire.

Orice persoană fizică poate deveni investitor individual/business angel, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul sau în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa;

- investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 euro (suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România şi va fi înregistrată în contabilitatea societăţii);

- nu deţine, ca urmare a investiţiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii în cauza;

- beneficiarul investiţiei sale este un SRL (societate cu răspundere limitată), în condiţiile art. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990.